Tvarkaraščiai
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Ugdymas
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Administracinė informacija
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Duomenų bazė
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Maitinimas
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Valdymas ir savivalda
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Lankytojai
Atvira informavimo ir orientavimo sistema - AIKOS
Projektas „Mes rūšiuojam prisijunk ir tu
Saugus elgesys vandenyje
Pirmas

 

   Vadovaudamasi Jurbarko savivaldybės tarybos 2024 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T2-93 „Dėl sutikimo reorganizuoti Jurbarko r. Viešvilės pagrindinę mokyklą, prijungiant prie Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijos, ir pritarimo reorganizavimo sąlygų aprašui“, Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazija dalyvauja reorganizavime. Po reorganizavimo Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinė mokykla vykdys ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, kitas švietimo programas, o jos Viešvilės skyrius – ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, kitas švietimo programas. Reorganizavimo pabaiga – 2024 m. rugpjūčio 30 d. Pridedama Jurbarko savivaldybės tarybos sprendimas T2-93.

           Dailyraštis – tai taisyklinga ir graži rašysena. Pradinukai to moksi nuo pat pirmos klasės iki kol baigia pradinę mokyklą. Susiformavusios rašysenos įgūdžiai išlieka ir vyresnėse klasėse. Dailyraščio konkursą skyrėme Vasario 16-ajai paminėti, todėl buvo parinkti eilėraščiai ta tematika. Pirmokai rašė Juozo Nekrošiaus „Gimtinė – tai mes“, antrokai – Vyčio Nemunėlio „Mano Vytis ir trispalvė“, trečiokai ir ketvirtokai – Anzelmo Matučio „Tėvynė šneka“. Mokinių darbus vertino mokyklos direktorė, pavaduotoja ugdymui bei lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos. Vertintojai atkreipė dėmesį į raidžių taisyklingą jungimą, pasvirimą, tvarkingumą, rašybos ir skyrybos taisyklių laikymąsi. Nugalėtojais tapo: 1 kl. mokinė Goda Girdžiūtė, 2 kl. – Smiltė Vaznytė, 3 kl. – Elizaveta Uzunova ir 4 kl. – Dominykas Kvietkus. Mokiniai buvo apdovanoti diplomais ir saldžiomis dovanėlėmis. Mokinių darbai papuošė mokyklos aplinką. Vaikai įsitikino, kad norint gražiai parašyti, reikia ne tik prisiminti, kaip taisyklingai parašyti ir sujungti raides, bet įdėti daug pastangų. Eilėraščiai vaikams priminė, kokia yra svarbi mūsų Tėvynės laisvė ir kodėl turime ją branginti kiekvieną dieną (informaciją pateikė mokytoja D. Daunorienė, nuotraukas – mokytoja I. Oičenkienė).

alt alt

 

        Vasario 7 dieną vyko integruota istorijos ir pasaulio pažinimo pamoka „Lietuvos mokykla seniau ir dabar“. Ją vedė mokytojos Eglė Večerskienė ir Danutė Daunorienė. Pamoka prasidėjo nuo mokinių sužadinimo. Gaudydami kamuolį pasakė, kokios mokyklos šiuo metu yra Lietuvoje (pradinės, pagrindinės, progimnazijos ir t.t.). Iškėlėme probleminį klausimą: kaip keitėsi Lietuvos mokyklos nuo senovės iki dabar. Panaudojome mokinių patirtį iš išvykos Kaune į Lietuvos švietimo istorijos muziejų (palygino mokyklinius suolus, mokymo priemones, vertinimą ir kt.). Mokiniai, dirbdami porose (ketvirtokas su penktoku), analizavo pateiktą tekstą ir pildė lentelę. Reikėjo atsakyti į klausimus: kas mokėsi mokykloje, kas mokė mokykloje, ko mokėsi, kokia kalba reikėjo mokytis, kokias mokymo priemones naudojo. Reikėjo rasti skirtumus senojoje Lietuvos mokykloje ir šiandieninėje. Padarėme išvadą, kad šiandieninė mokykla labai skiriasi nuo senosios mokyklos. Istorijos mokytoja papasakojo apie Vilniaus universitetą, medžiagą pateikdama skaidrėse. Pamokos temą įtvirtino spręsdami kryžiažodį ir kachoot užduotis. Pamoka mokiniams buvo įdomi ir naudinga. Mokėsi bendravimo ir bendradarbiavimo, pritaikė savo turimas žinias, praplėtė akiratį, sužinojo, kaip keitėsi mokykla (informaciją pateikė mokytoja D. Daunorienė, nuotraukas – E. Večerskienė).

alt alt

 

          Vasario 2 dieną mokykloje vyko skautų sueiga „Skautas smalsus“, kurią mums pravedė mūsų draugovėje užaugusi skautė, dabar jau kandidatė į vyr. seses, Miglė Šašytė. Sueiga buvo neįprasta, nes jos metu naudodami kolbas, mėgintuvėlius, įvairias medžiagas skautai vykdė įvairius cheminius eksperimentus, maišė įvairius tirpalus, tyrinėjo vaisiaus kivi DNR, viską aptarė ir darė išvadas. Sueigos pabaigoje vyko refleksija, kurios metu teko prisiminti, ką išmoko sueigos metu. Tikiuosi, kad įgytas žinias skautai pritaikys besimokydami chemijos ir biologijos (informaciją ir nuotraukas atsiuntė mokytoja E. Večerskienė).

alt alt

 
Daugiau įrašų...
Projekto tikslas  – siekti 5–10 klasių mokinių pasiekimų gerinimo
ES parama - „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“
Elektroninis dienynas Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija
Nacionalinė švietimo agentūra dalyvauja įgyvendinant valstybinę ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo politiką, prisideda užtikrinant švietimo kokybę, teikia informacinę, konsultacinę, kvalifikacijos tobulinimo, ugdymo pagalbą, vykdo švietimo stebėseną ir švietimo tyrimus, formuoja ugdymo turinį ir koordinuoja jo įgyvendinimą, organizuoja ir administruoti mokinių pasiekimų patikrinimus, brandos ir kitus egzaminus.
Viešvilės miestelio biblioteka.
Viešvilės miestelio biblioteka.
Saugus elgesys vandenyje
Portalas eMokykla Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras Būk saugus elektroninėje erdvėje Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainė
Tai interaktyvi interneto svetainė, skirta asmenims, norintiems atsisakyti šio žalingo įpročio