Tvarkaraščiai
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Ugdymas
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Administracinė informacija
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Duomenų bazė
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Maitinimas
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Valdymas ir savivalda
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Lankytojai
Atvira informavimo ir orientavimo sistema - AIKOS
Projektas „Mes rūšiuojam prisijunk ir tu
Saugus elgesys vandenyje
Pirmas Dalyvavimas projektuose Projektas "Kokybės krepšelis"

 

   Vadovaudamasi Jurbarko savivaldybės tarybos 2024 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T2-93 „Dėl sutikimo reorganizuoti Jurbarko r. Viešvilės pagrindinę mokyklą, prijungiant prie Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijos, ir pritarimo reorganizavimo sąlygų aprašui“, Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazija dalyvauja reorganizavime. Po reorganizavimo Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinė mokykla vykdys ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, kitas švietimo programas, o jos Viešvilės skyrius – ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, kitas švietimo programas. Reorganizavimo pabaiga – 2024 m. rugpjūčio 30 d. Pridedama Jurbarko savivaldybės tarybos sprendimas T2-93.

   PROJEKTAS „KOKYBĖS KREPŠELIS“

          Mūsų mokykla dalyvauja Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamame projekte "Kokybės krepšelis". Projekto tikslas  – siekti 5–10 klasių mokinių pasiekimų gerinimo, taikant mokymo individualizavimą, diferencijavimą, patirtinį mokymąsi, sukuriant mokymą(si) skatinančią aplinką. Projekto uždaviniai: individualizuoti ir diferencijuoti ugdymąsi, taikant įvairesnius į(si)vertinimo būdus, įtraukiant mokinius ir tėvus į mokymosi pasiekimų į(si)vertinimą bei pažangos stebėjimą,  sustiprinti mokytojų ir mokinių kompetencijas IKT naudojimo srityje, ugdant(is) mokinių bendruosius ir aukštesniuosius mąstymo gebėjimus. Projektas bus vykdomas dvejus metus. Prieš pradedant įgyvendinti projektą mokykloje buvo sudaryta darbo grupė, kuri atliko situacijos analizę, kartu su mokyklai paskirtu konsultantu išgrynino aktualiausias problemas, susijusias su mokinio pažangos skatinimu, savivaldžiu mokymusi, parengė mokyklos veiklos tobulinimo planą. Projekto metu mokytojams ir mokiniams bus organizuojami mokymai, bus įrengtos kompiuterizuotos vietos mokiniams individualiam mokymuisi, ugdymo(si) aplinkos bus  aprūpintos šiuolaikinėmis skaitmeninėmis mokymo priemonėmis. Mokyklos materialinė bazė pasipildys kompiuterine įranga, bus atnaujintas skaitmeninis turinys.

altalt Į pradžią

Mokyklos veiklos tobulinimo plano patikslinimas  pdf button
Mokyklos veiklos tobulinimo planas pdf button
"Kokybės krepšelio" ataskaita už I ir II metus pdf button
Vertinimo ataskaita. pdf button

 

Projekto lėšomis įsigytos priemonės (2020–2021 mokslo metais):

1.Nupirkta 114 EMA licencijų 2020–2021 m.m. – (lietuvių k. – 35,  matematikai – 35, pasaulio pažinimui – 13, gamtai ir žmogui – 22, anglų k. – 9).
2. Organizuoti mokymai pedagogams.
3. Įsigyta priemonių aktyvų mokymąsi skatinančių metodų  taikymui pamokose (darbas grupėse, porose, kūrybinės dirbtuvės, tiriamoji veikla).
4. Įsigyti 3 išmanieji ekranai (lietuvių kalbos, matematikos kabinetuose ir pradinėje klasėje), padėsiantys mokytojams suaktyvinti mokinių veiklą pamokoje, suteikiantys galimybes mokiniams pamokose dalyvauti interaktyviai, skatinantys tikslingai naudotis išmaniosiomis technologijomis.
5. Organizuojami mokymai pedagogams dirbti su išmaniaisiais įrenginiais (kovo–balandžio mėn.).
6. Nupirkta įvairių edukacinių priemonių į kabinetus ir į kinestetinio mokymo(si) klasę (edukaciniai lipdukai, klijuojamos lentos, balansiniai kamuoliai, mokymosi judant priemonės).
7. Įsigytos kėdutės (15) pamokoms lauke.
 
Projekto metu vykdomos veiklos  (2020–2021 mokslo metais)
 
1. Lietuvių kalbos ir litertaūros, matematikos, pasaulio pažinimo, gamtos ir žmogaus bei anglų k. pamokose naudojamos skaitmeninės EMA pratybos.
2. Mokyklos pedagogams organizuotas nuotolinis seminaras "Savivaldis ir personalizuotas
mokymasis, kaip sistema, jo planavimo ir organizavimoesminiai principai, nuostatos,aplinka, metodai".
3. Lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos kabinetai ir 1 pradinė klasė aprūpintos išmaniaisiais ekranais. Kovo-balandžio mėn. buvo organizuoti nuotoliniai mokymai dėl darbo su šiais išmaniaisiais įrenginiais pedagogams. Išmanieji ekranai jau panaudojami pamokose, dirbant su jau grįžusiomis prie kontaktinio ugdymo klasėmis. 
4. Įvairiomis ugdymui reikalingomis priemonėmis aprūpinta kinestetinio mokymo(si) klasė.
 
Akimirkos iš ugdomosios veiklos, panaudojant projekto lėšomis įsigytas priemones
 
alt alt
 
Lietuvių kalbos pamoka trečiokams kinestetinio mokymo(si) klasėje
 
alt
 
 
 Pirmokai per dailės ir technologijų pamoką mokyklos kieme (panaudotos mokymuisi lauke skirtos kėdutės)
 
alt
 alt
 
Anglų kalbos pamokos 2 ir 3 klasėse, panaudojant edukacinius grindų lipdukus (vestibiulyje ir kinestetinio ugdymo klasėje)
 
alt alt
 
Išmaniųjų ekranų panaudojimas muzikos (7 klasėje) ir lietuvių kalbos (4 klasėje) pamokose
 
alt alt
 
Lietuvių kalbos pamoka antrokams, panaudojant išmanųjį ekraną ir grindų lipdukus 
 
alt alt
 
Lietuvių kalbos pamoka pirmokams "Garsai ir raidės" kinestetinio mokymo klasėje
 
alt alt
 
Lietuvių kalbos pamoka ketvirtokams "Kalbos dalių kartojimas"
 
alt alt
 
Fizinio ugdymo pamoka antrokams kinestetinio mokymo klasėje
 
alt alt
 
Matematikos pamoka penktokams, panaudojant išmanųjį ekraną
 
 Projekto lėšomis įsigytos priemonės, vykdoma veikla (2021–2022 mokslo metais):
 
1.Nupirkta 95 EMA licencijos 2021–2022 m.m. – (lietuvių k. – 30,  matematikai – 30, pasaulio pažinimui – 16, gamtai ir žmogui – 14, anglų k. – 5).
2. Organizuoti mokymai pedagogams "Mokytojo įtaigos stiprinimas mokymo procese".
3. Nupirkti 8 nešiojami kompiuteriai (kompiuterizuotoms mokinių darbo vietoms įrengti mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių).
4. Įsigyti 10 planšetinių kompiuterių (2–3 klasių mokinių skaitmeniniam  mokymui(si).
5. Edukacinė išvyka į  Klaipėdos Simono Dacho progimnaziją (dėl patirties organizuojant ilgalaikius ugdomuosius projektus).
 
alt alt
alt alt
 
Mokymai kolegoms "Skaitmeninių priemonių tikslingas naudojimas pamokose"
 
       
     Vasario 18 d. mokyklos biologijos mokytoja Vaida Jakaitytė ir anglų kalbos mokytoja Aušra Rusinavičiutė su kitais mokyklos pedagogais pasidalino gerąja patirtimi apie skaitmeninių priemonių panaudojimą pamokose, apie įvairius skaitmeninius įrankius, padedančias mokytojams suaktyvinti mokinių veiklą pamokose, padaryti ją įdomesnę, aktyvesnę, taip pat naudingą vertinant mokinių žinias ir įgūdžius, įsivertinant patiems mokiniams. Buvo pristatyti šie skaitmeniniai įrankiai: minčių žemėlapių kūrimo priemonė „Coggle.it", sąveikioji priemonė raštingumui lavinti „Wordwall“, programos „Kahoot!" ir Slido bei kitos naudingos programėlės. Mokymų dalyviai  sėkmingai kai kuriuos įrankius pasibandė ir dėkoja kolegėms Aušrai ir Vaidai už geranorišką pasidalijimą.
 
alt alt
 
 
Netradicinės ugdomosios veiklos (integruoto ugdymo pamokos, pamokos kitose erdvėse, skaitmeninių priemonių naudojimas ir kt.)
 

                                Pradinukų pažintinė išvyka į Gelgaudiškį

       Rugsėjo 17 dieną pradinių klasių mokiniai dalyvavo pažintinėje išvykoje, tęsdami draugystę su mokiniais iš Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos ir Panemunių regioniniu parku. Apsilankė kitoje Nemuno pusėje, Gelgaudiškio dvaro pažintiniame take.  Sustodami prie gražesnių, retesnių medžių, aplankė dvaro praeitį menančias aikšteles: „Žvaigždės“, „Asesoriaus kapo“, „Velnių“. Aikštelėse išklausė įdomius pasakojimus, žaidė žaidimus, atliko užduotis.

alt  alt

 

                                    Edukacinė pamoka „Ožiukų mokykla“

   Spalio 11 dieną mūsų mokyklos pradinukai dalyvavo edukacinėje pamokoje, kuri vyko ekologinėje sodyboje „Ožiukų mokykla“. Čia auginamos įvairių veislių ožkos ir avys. Mokiniai, užkopę aukštu šlaitu kartu su sodybos šeimininku, ganykloje pamatė įvairų veislių besiganančių  ožkų, kurios turi skirtingus vardus. Jas pamaitino medžio šakelėmis, duonos kąsneliais, sužinojo, kaip jos laikomos, koks jų skirtingas charakteris, kaip prižiūrėti ožkas žiemą. Edukacinės išvykos pabaigoje mokiniai buvo pavaišinti įvairių vaistažolių arbata su riestainiais iš ožkų pieno pagamintos varškės. Sodybos šeimininkai gamtininkai ugdo ekologinę kultūrą, darnią gyvenseną ir supančios gamtinės aplinkos pažinimą.

alt alt

 

                             Skaitmeninio raštingumo pamokos pradinukams

   3–4 klasių mokiniai, padedami mokytojų Kristinos Budriuvienės ir Danutės Daunorienės, dalyvauja skaitmeninio raštingumo programoje „Vedliai.lt“. Ši programa skirta supažindinti pradinukus su skaitmeninio raštingumo pagrindais. Vieną savaitę mokytojos mokosi per Zoom platformą, kitą – dirbs su mokiniais informacinių technologijų kabinete. Spalio 18 dieną įvyko pirmasis užsiėmimas su trečios ir ketvirtos klasių mokiniais. Tema „Darbas su skaitmeniniu įrenginiu“. 

alt   alt

 

 

  

                                        Netradicinė istorijos pamoka

          Gruodžio 3 dieną, 4–8 klasių mokiniams vyko netradicinė istorijos pamoka. Šią pamoką moksleiviams pravedė edukatorius, kuris parodė, kaip atrodė Lietuvos karaliaus Mindaugo laikų karys. Edukacijos metu mokiniai buvo supažindinti su Lietuvos viduramžių laikų vienos iš baltų genčių jotvingių ginklais, jų rūšimis ir naudojimu kovos lauke. Edukacijos metu  taip pat mokiniai stebėjo filmukus apie tų laikų atkurtas kovas šiandien, klausėsi įdomių pasakojimų. 

alt  alt

                               Integruota istorijos-geografijos pamoka

       Gruodžio 14 d. 6 klasės mokiniai turėjo integruotą istorijos-geografijos pamoką. Jos metu, mokiniai, dirbdami grupėmis, gilino žinias apie didžiuosius geografinius atradimus istorijos verpetuose. Grupės, naudodamos įvairius šaltinius, ieškojo infornacijos apie pirmąją kelionę aplink žemę, Kristupo Kolumbo atradimus bei pavojus ir problemas, kurios kamavo tuomečius jūreivius jūrose. Pamokos tikslas – sukurti  informatyvius plakatus, ir juos pristatyti klasės draugams. Pamokos metu buvo ugdomos mokėjimo mokytis, bendradarbiavimo ir viešo kalbėjimo kompetencijos. Mokiniams pamoka patiko, o jų paruošti plakatai papuošė istorijos kabineto erdvę.

alt alt

                          Edukacinė pradinukų išvyka į Zanavykų muziejų

           Gruodžio 16 dieną mūsų mokyklos pradinukai dalyvavo edukacinėje technologijų ir dailės pamokoje Zyplių dvare. Mokinai išbandė naują bei tradicinę kultūrinės edukacijos kryptį muziejuje – polimerinio molio techniką. Vieni mūsų mokyklos mokiniai iš polimerinio molio gamino zanavykišką sagę, kiti nusilipdė kalėdinį žaisliuką - pakabutį. Gavę molio gabaliuką mokiniai šildė jį delnuose, minkė, spaudė, kočiojo, nudažė patinkančia spalva. 

alt alt

 

 

      Integruotą istorijos ir geografijos pamoką vedė buvęs mokinys Gražvydas

        Sausio 11 dieną 6–8 klasių mokiniai turėjo integruotą istorijos-geografijos pamoką. Šią pamoką moksleiviams pravedė buvęs mokyklos mokinys Gražvydas Stanevičius, šiuo metu studijuojantis Vytauto Didžiojo universitete Azijos kultūrą ir japonų kalbą. Pamokos tema – "Japonijos istorija: nuo akmens amžiaus iki supervalstybės". Pamokos metu mokiniai išgirdo įdomiai pateiktą Japonijos istoriją, daug įdomių ir negirdėtų faktų apie šią šalį, klausėsi japonų kalbos. 

alt

                              Integruota pamoka 2–3 klasių mokiniams

           Vasario 3 d. mokytojos Rūta Neverauskienė, Kristina Budriuvienė ir mokyklos bibliotekininkė Elena Vizbarienė vedė integruotą lietuvių kalbos, dailės, technologijų ir etikos pamoką „Pas tuos meškinus Rudnosius“ antros ir trečios klasės mokiniams. Pirmiausiai susipažinome su vaizdo įrašo „Meškiukas Rudnosiukas“ turiniu. Bibliotekininkė mokinius supažindino su poemėlės autoriaus B. Brazdžionio (šiemet minimas jo 115 metų jubiliejus) biografijos ir kūrybos vaikams esminiais bruožais. Mokiniai aktyviai dalyvavo įrašo kalbinio, vaizdų ir tarpusavio santykių turinio aptarime – diskusijoje. Jie savo įspūdžius pagal mokytojų ir bibliotekininkės pateiktas užduotis reiškė   spalvindami, piešdami ir aplikuodami Rudnosių portretus.

alt

 

                                „Bendradarbiaujančios klasės“ projektas

      Nauja patirtis artėjančios Vasario 16-osios šventės proga „Bendradarbiaujančios klasės“ projekte. Vasario 11 d. klasės valandėlė „Nepriklausoma Lietuva“ ilgai išliks atmintyje mūsų mokyklos 7 klasės ir Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos 8 klasės mokiniams ir jų auklėtojoms. Klasės valandėlės metu susipažinome vieni su kitais, žiūrėdami pačių mokinių sukurtus filmukus apie save. Naudodamiesi menti.com programėle, pristatėme savo pomėgius. Kartu peržiūrėję filmuką „Valstybingumo keliai nuo 1909 iki 1918 Vasario 16-osios“, savo žinias mokiniai pasitikrino žaisdami Kahoot žaidimą „Vasario 16-oji“. Vėliau padlet.com sukurtoje paskyroje vaikai rašė savo mintis „Kas yra man Laisvė?“ Ši klasės valandėlė – tai puikiai praleistas laikas, nuoširdus bendravimas, naujos pažintys ir pažadas aplankyti vieni kitus.

alt

 

           Netradicinio ugdymo diena, skirta profesiniam informavimui

        Kovo 4 dieną mokykloje vyko netradicinio ugdymo diena, skirta mokinių profesiniam orientavimui bei jų verslumui ugdyti. 2–8 klasių mokiniai šią dieną vyko į Jurbarke esančias "Sandros dirbtuvėles" ir ten susipažino su įvairiais amatais. Edukacijoje "Mamutės auselės" mokiniai "pasimatavo" virėjo-kepėjo profesiją, susipažino su senaisiais patiekalų gaminimo būdais, pažino Jurbarko krašto kultūrinį ir kulinarinį paveldą, šventinius bei kasdieninius patiekalus. Sužinojo jų sudėtį, gamybos procesą. Išmoko patys pasigaminti suvalkietišką patiekalą – auseles, mokėsi serviruoti stalą, kultūringai elgtis prie jo. Sužinojo, kokių savybių reikia norint įgyti tokią profesiją. Kitoje edukacijoje „Popieriaus transformacija stilizuotų Panemunių pilių iš „Papjė mašė“ masės kūrimas“ mokiniai minimaliai prisilietė prie architektūros projektavo ir iš pasigamintos masės statė Raudonės pilies bokštą, taip pat kiekvienas gamino magnetuką. Dirbdami grupėmis ir individualiai, jaunieji kūrėjai pamatė, kaip naudojant tą pačią techniką galima pagaminti įvairių gaminių. O kiekvieno pagamintas darbelis buvo meninių ir vizualinių žinių įgijimas  bei gebėjimas gautas žinias pritaikyti praktiškai.

alt alt

 

           Lietuvių kalbos ir literatūros pamokos miestelio bibliotekoje

         Kovo 21 ir 28 dienomis septintos ir šeštos klasių mokiniai lietuvių kalbos ir literatūros pamokas turėjo kitoje erdvėje, ne klasėje. Mus mielai sutiko priimti miestelio bibliotekininkė Vilija Platonovienė miestelio bibliotekoje. Ji pravedė mokiniams integruotą lietuvių kalbos ir gamtos pamoką „Mums kalba, kaip paukščiams čiulbėjimas“. Buvo visko – tikras lietuvių kalbos ir gamtos žinių patikrinimas. Vyko nuotaikinga pažintinė veikla grupėse: ir galvas pasukti teko, įrašant reikiamas raides, ir viktorinoje sudalyvauti, ir patarles sudėti, ir rašytojus su jų parašytais kūriniais susieti.

alt alt

 

             Integruoto ugdymo pamoka Vytėnų pilyje 6–7 klasių mokiniams

          Balandžio 27 d. mūsų mokyklos šeštokai ir septintokai integruotą lietuvių kalbos ir anglų kalbos pamoką turėjo vienoje iš gražiausių mūsų rajono vietų – Panemunės pilyje. Prieš apsilankydami pilies viduje, mokiniai įdėmiai išklausė mokytojų Irenos Oičenkienės ir Aušros Rusinavičiutės pateiktą informaciją, kuo ši pilis garsi, kam ji priklausė, kaip šis statinys keitėsi istorinių įvykių verpetuose ir kt.. Lankydamiesi pilies viduje, domėjosi, kur buvo gaminamas valgis, kur gyveno šeimininkai, tarnai. Ypač smalsu buvo pamatyti rūsį, kuriame kalindavo nubaustuosius. Užlipę į bokštą, mokiniai pasigrožėjo Vytėnų apylinkėmis. Po ekskursijos, pasiskirstę į 4 grupes, atliko įvairias lietuvių ir anglų kalbos užduotis, susijusias su Panemunės pilimi, jos istorija, dabartine paskirtimi. Visos grupės puikiai padirbėjo, tad pabaigoje jų laukė saldus "lobis". Kadangi mokiniai dar turėjo užduotį užfiksuoti jiems labiausiai patikusius vaizdus, tad iš jų atsiųstų nuotraukų buvo parengta paroda mokykloje.

 alt alt

 

                            Susitikimas su Žygaičių gimnazijos trečiokais

           Nuo vasario mėnesio mūsų mokyklos antrokai ir trečiokai dalyvauja bendradarbiaujančių klasių projekto veiklose. Pirmoji mūsų pamoka buvo skirta vasario 16-ajai paminėti. Šioje pamokoje dalyvavome kartu su daugybe pradinių klasių mokinių iš visos Lietuvos. Susiradome naujų draugų iš Tauragės Žygaičių gimnazijos. Balandžio mėnesį turėjome dvi virtualias pamokas. Pirmoji buvo skirta susipažinimui. Mokiniai vieni kitiems prisistatė, papasakojo apie savo mokyklas, miestelius. Prieš Šv. Velykas vyko integruota lietuvių kalbos ir pasaulio pažinimo pamoka. Mes papasakojome apie papročius, žygaitiškiai – apie margučių dažymą, spalvų reikšmes. Pabaigoje atsakėme į viktorinos klausimus. Gegužės 13 dieną mūsų mokykloje susitikome su savo draugais – trečiokais iš Žygaičių.

alt

 

                   Įdomi išvyka į "Istorijos inkubatorių" Vilkyškiuose

           Dar vieneri mokslo metai skuba į pabaigą. Mokyklos pradinių klasių mokiniai paskutinę mokslo metų savaitę leidžia turiningai. Birželio 7 dieną antros ir trečios klasės mokiniai su mokytojomis nuvykome į kaimyninį Vilkyškių miestelį. Čia lankėmės neseniai įsikūrusiame ,,Istorijos inkubatoriuje“. Gidė trumpai pristatė Rytų Prūsijos istoriją, sužinojome paprastus, bet neįtikėtinus istorinius faktus. Mokiniai pabandė „pereiti sieną“, neįkristi į upę. Po to keliavome į žaidimų ir užsiėmimų erdves. Pabuvojome „Raganų kambaryje“, išklausėme legendą apie Raganų eglę. Jaunoji raganaitė kiekvienam „išbūrė“, ar jų norai išsipildys. Vaikus sudomino 3D animuoti filmukai apie karalienę Luizę ir Rambyno kalną. Prie interaktyvios ,,Siauruko“ sienos, pačiupinėjome ,,vargo pinigus“ ir virtualiai nukeliavę į Tilžės senąjį turgų, turėjome galimybę įsigyti reikalingų prekių. Pabaigoje dalyvavome viktorinoje, spėliojome žodžių reikšmes, susiskirstę į tris grupes dėliojome didžiules dėliones su praeities vaizdais. Greitai prabėgo mums skirtas laikas, nes buvo įdomu. Žinoma, būdami Vilkyškiuose aplankėme ir garsiąją Raganų eglę.

alt alt

 

                Įdomi mokinių pažintis su Tauragėje įkurtu STEAM centru

          Birželio 3 d. 6–8 klasių mokiniai lankėsi Tauragės STEAM centre. Atvykę į Tauragę  pirmiausiai aplankėme miesto centrą, pasigrožėjome gražiai tvarkomomis erdvėmis. Miestas ruošėsi šventei, todėl visur vyko puošimo darbai. Praėję pilies centrinę aikštę patraukėme link Jūros upės. Pasigrožėjome vaizdais ir dieną tęsėme STEAM centre. Jame yra trys laboratorijos. Mokiniai, pasidalinę į dvi grupes, pasikeisdami vykdė įvairias veiklas "Žaliojoje laboratorijoje" bei informacinių technologijų centre. "Žaliojoje laboratorijoje" mokiniai buvo supažindinti su atsinaujinančiais energijos šaltiniais, vėjo ir saulės energijomis, pagrindiniais jų parametrais bei puoselėjamomis naujovėmis ir perspektyva. Matavo vėjo greitį tunelyje bei jame pagamintą elektros energijos kiekį. Informacinių technologijų centre mokiniai prisiminė, kaip reikia programuoti mažuosius Micro:Bit kompiuteriukus. Teisingai parašius programinį kodą, mokiniams turėjo pasileisti prijungto varikliuko valdymas.  Tikimės, kad šis apsilankymas STEAM centre buvo pirmas, bet ne paskutinis.

alt alt

2022–2023 m. m.

Praktikos darbas chemijos pamokoje

          Spalio 4 dieną, aštuntos klasės mokiniai per chemijos pamoką atliko praktikos darbą, kurio metu nustatė bulvės tankį. Tai neįprasta medžiaga tokiam praktikos darbui. Aštuntokai puikiai atliko šį darbą ir nustatė, jog bulvė vandenyje skęsta, nes jos tankis didesnis nei vandens. Panaudotos priemonės: svarstyklės, matavimo cilindras, cheminė stiklinė.

alt alt

                                     Mokiniai kūrė kūrinio iliustracijas

    Rugsėjo pabaigoje 5–8 klasių mokiniai per lietuvių kalbos pamokas išbandė knygų iliustratoriaus darbą. Prisiminę gerai žinomą lietuvių liaudies pasaką "Eglė žalčių karalienė", jie rinkosi, kurią pasakos situaciją ar kuriuos veikėjus pasirinkti iliustruojant šią pasaką. Noriai ėmėsi darbo visi, tačiau pamatė, kad nėra lengva piešinyje parodyti tai, apie ką skaitė pasakoje. Tačiau kūrybiškumo netrūko ir lietuvių kalbos kabinetas pasipuošė mokinių nupieštomis pasakos iliustracijomis.

alt alt

Projekto "Kokybės krepšelis" metu gautų priemonių panaudojimas per pamokas

        Įvairinant mokinių veiklų metodus pamokose aktyviai naudojamos projekto metu įsigytos priemonės: nešiojamieji kompiuteriai, planšetės, įvairios edukacinės priemonės, kinestinį ugdymą skatinančios priemonės, išmanieji ekranai ir kt. 

alt alt

 

Paskutinį kartą atnaujinta (2022-12-13)

 
Projekto tikslas  – siekti 5–10 klasių mokinių pasiekimų gerinimo
ES parama - „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“
Elektroninis dienynas Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija
Nacionalinė švietimo agentūra dalyvauja įgyvendinant valstybinę ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo politiką, prisideda užtikrinant švietimo kokybę, teikia informacinę, konsultacinę, kvalifikacijos tobulinimo, ugdymo pagalbą, vykdo švietimo stebėseną ir švietimo tyrimus, formuoja ugdymo turinį ir koordinuoja jo įgyvendinimą, organizuoja ir administruoti mokinių pasiekimų patikrinimus, brandos ir kitus egzaminus.
Viešvilės miestelio biblioteka.
Viešvilės miestelio biblioteka.
Saugus elgesys vandenyje
Portalas eMokykla Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras Būk saugus elektroninėje erdvėje Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainė
Tai interaktyvi interneto svetainė, skirta asmenims, norintiems atsisakyti šio žalingo įpročio