Tvarkaraščiai
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Ugdymas
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Administracinė informacija
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Duomenų bazė
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Maitinimas
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Valdymas ir savivalda
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Lankytojai
Atvira informavimo ir orientavimo sistema - AIKOS
Projektas „Mes rūšiuojam prisijunk ir tu
Saugus elgesys vandenyje
Pirmas Pedagogai

 

   Vadovaudamasi Jurbarko savivaldybės tarybos 2024 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T2-93 „Dėl sutikimo reorganizuoti Jurbarko r. Viešvilės pagrindinę mokyklą, prijungiant prie Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijos, ir pritarimo reorganizavimo sąlygų aprašui“, Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazija dalyvauja reorganizavime. Po reorganizavimo Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinė mokykla vykdys ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, kitas švietimo programas, o jos Viešvilės skyrius – ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, kitas švietimo programas. Reorganizavimo pabaiga – 2024 m. rugpjūčio 30 d. Pridedama Jurbarko savivaldybės tarybos sprendimas T2-93.

 
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai:
 
Birutė Kuklierienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Neringa Padvelskytė-Putramentienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Aušra Rusinavičiutė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja (0,5 etato)
Raimonda Vaznienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja (0,5 etato)
Aušra Masteikaitė Mičulė – meninio ugdymo mokytoja
 
Pradinio ugdymo pedagogai:
 
Rūta Neverauskienė 
Kristina Budriuvienė 
Danutė Daunorienė 
 
Mokytojai  ir pagalbos mokiniui specialistai:
 
Irena Oičenkienė – lietuvių kalba ir literatūra 
Danutė Sabonaitienė – lietuvių kalba ir literatūra
Aušra Rusinavičiutė – anglų kalba
Irena Skrodenytė – rusų kalba
Alvydas Januškevičius – matematika
Vaida Mažeikė – biologija, gamta ir žmogus (vaiko auginimo atostogos)
Sonata Kasperavičienė – biologija, gamta ir žmogus
Irmina Banevičienė – chemija, žmogaus sauga
Rasa Stoškienė – tikyba, specialioji pedagogė
Eglė Večerskienė – istorija, geografija
Lukas Kveškevičius – fizinis ugdymas
Mindaugas Macijauskas – fizika, informacinės technologijos
Aušra Masteikaitė Mičulė – muzika
Kristina Martinaitytė-Glinskienė – neformaliojo vaikų švietimo vadovė
Žydrūnė Matukaitienė – technologijos, etika
Juozas Budzinauskas – dailė, technologijos
Sniežana Šašienė – neformaliojo vaikų švietimo vadovė
Valda Kravčenkienė – socialinė pedagogė
Inesa Kazikaitienė – teatras, gyvenimo įgūdžiai
 
 

Paskutinį kartą atnaujinta (2023-10-09)

 
Projekto tikslas  – siekti 5–10 klasių mokinių pasiekimų gerinimo
ES parama - „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“
Elektroninis dienynas Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija
Nacionalinė švietimo agentūra dalyvauja įgyvendinant valstybinę ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo politiką, prisideda užtikrinant švietimo kokybę, teikia informacinę, konsultacinę, kvalifikacijos tobulinimo, ugdymo pagalbą, vykdo švietimo stebėseną ir švietimo tyrimus, formuoja ugdymo turinį ir koordinuoja jo įgyvendinimą, organizuoja ir administruoti mokinių pasiekimų patikrinimus, brandos ir kitus egzaminus.
Viešvilės miestelio biblioteka.
Viešvilės miestelio biblioteka.
Saugus elgesys vandenyje
Portalas eMokykla Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras Būk saugus elektroninėje erdvėje Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainė
Tai interaktyvi interneto svetainė, skirta asmenims, norintiems atsisakyti šio žalingo įpročio