Tvarkaraščiai
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Ugdymas
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Administracinė informacija
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Duomenų bazė
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Maitinimas
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Valdymas ir savivalda
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Lankytojai
Atvira informavimo ir orientavimo sistema - AIKOS
Projektas „Mes rūšiuojam prisijunk ir tu
Saugus elgesys vandenyje
Pirmas Mokinių taryba

 

   Vadovaudamasi Jurbarko savivaldybės tarybos 2024 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T2-93 „Dėl sutikimo reorganizuoti Jurbarko r. Viešvilės pagrindinę mokyklą, prijungiant prie Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijos, ir pritarimo reorganizavimo sąlygų aprašui“, Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazija dalyvauja reorganizavime. Po reorganizavimo Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinė mokykla vykdys ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, kitas švietimo programas, o jos Viešvilės skyrius – ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, kitas švietimo programas. Reorganizavimo pabaiga – 2024 m. rugpjūčio 30 d. Pridedama Jurbarko savivaldybės tarybos sprendimas T2-93.

MOKINIŲ TARYBOS VEIKLA

   Mokinių taryba sprendžia klausimus tiesiogiai susijusių su mokinių veikla, jos organizavimu, popamokinių renginių organizavimu. Dalyvauja sprendžiant su mokinių elgesiu, lankomumu ar kt. susijusius klausimus, padeda organizuoti ir patys organizuoja prevencinius bei kitus renginius. Domisi galimybėmis dalyvauti konkursuose, projektuose ir kt. veikolose, siūlo idėjas, teikia pageidavimus. 
  Mokinių taryba plėtoja bendravimą ir bendradarbiavimą su kaimyninės mokyklos (Smalininkų TVM, Smalininkų L.Meškaitytės pagrindinės mokyklos, Skirsnemunės J. Baltrušaičio pagrindinės mokyklos) mokinių savivalda. Mokinių Taryba veikia aktyviai ir stengiasi, kad gyvenimas mokykloje būtų įdomus, kad būtų skatinamas mokyklos bendruomenės narių bendravimas ir bendradarbiavimas.

Tikslas:

Siekti, kad mokykloje mokiniams būtų gera, saugu ir įdomu.

Uždaviniai:

1.   Skatinti aktyvios, tolerantiškos, draugiškos, kūrybingos, kultūringos, mokyklos tradicijas puoselėjančios asmenybės ugdymąsi;

2.      Numatyti ir vykdyti mokinių savivaldos veiklą, būti pavyzdžiu visai mokinių bendruomenei;

3.      Ugdyti lyderiškumą ir atsakomybę.

Mokinių tarybos pirmininkas –Kostas Kvietkus 9 kl.

Mokinių tarybos pirmininko pavaduotoja – Medeinė Kemerytė 8 kl.

Nariai:

9 kl. –Joakimas Pantelaitis

8 kl.- Gabija Brokoriūtė

6 kl. – Domas Aučius, Vakaris Jocys

5 kl. – Mėta Ulevičiūtė, Nojus Rimkus

Paskutinį kartą atnaujinta (2023-10-27)

 
Projekto tikslas  – siekti 5–10 klasių mokinių pasiekimų gerinimo
ES parama - „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“
Elektroninis dienynas Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija
Nacionalinė švietimo agentūra dalyvauja įgyvendinant valstybinę ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo politiką, prisideda užtikrinant švietimo kokybę, teikia informacinę, konsultacinę, kvalifikacijos tobulinimo, ugdymo pagalbą, vykdo švietimo stebėseną ir švietimo tyrimus, formuoja ugdymo turinį ir koordinuoja jo įgyvendinimą, organizuoja ir administruoti mokinių pasiekimų patikrinimus, brandos ir kitus egzaminus.
Viešvilės miestelio biblioteka.
Viešvilės miestelio biblioteka.
Saugus elgesys vandenyje
Portalas eMokykla Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras Būk saugus elektroninėje erdvėje Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainė
Tai interaktyvi interneto svetainė, skirta asmenims, norintiems atsisakyti šio žalingo įpročio