Tvarkaraščiai
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Ugdymas
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Administracinė informacija
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Duomenų bazė
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Maitinimas
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Valdymas ir savivalda
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Lankytojai
Atvira informavimo ir orientavimo sistema - AIKOS
Projektas „Mes rūšiuojam prisijunk ir tu
Saugus elgesys vandenyje
Pirmas Mėnesio planas

 

   Vadovaudamasi Jurbarko savivaldybės tarybos 2024 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T2-93 „Dėl sutikimo reorganizuoti Jurbarko r. Viešvilės pagrindinę mokyklą, prijungiant prie Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijos, ir pritarimo reorganizavimo sąlygų aprašui“, Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazija dalyvauja reorganizavime. Po reorganizavimo Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinė mokykla vykdys ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, kitas švietimo programas, o jos Viešvilės skyrius – ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, kitas švietimo programas. Reorganizavimo pabaiga – 2024 m. rugpjūčio 30 d. Pridedama Jurbarko savivaldybės tarybos sprendimas T2-93.

Eil. Nr.

Veikla

Laikas

Atsakingas

Pasitarimai, posėdžiai, susirinkimai

1.

VGK posėdis „Signalinių II-ojo pusmečio rezultatų aptarimas“

3 d.

VGK nariai ir klasių vadovai

2.

Metodinis susirinkimas darželyje „Antrojo pusmečio ugdomojo proceso analizė“

21 d.

B. Kuklierienė

3.

Informaciniai klasių vadovų susitikimai su mokinių tėvais/globėjais

Pagal poreikį

Klasių vadovai

Renginiai mokyklos bendruomenei

1.

Šventinis renginys Motinos dienai „Tau, mano Mamyte“

3 d.

B. Kuklierienė

2.

Išvyka į M. Jankaus muziejaus organizuojamą teatralizuotą edukacinį renginį „Knygnešių keliais – misija įmanoma!“ (8 klasės mokiniai)

         7 d.

I.Oičenkienė

3.

Sveikos gyvensenos   ugdymo savaitė „Penkios Kneipo dienos“

27-31 d.

B. Kuklierienė

4.

Fotoreportažo konkursas „Žmogus ir gamta“ 5–9 klasių mokiniams

Gegužės mėn.

I. Oičenkienė

5.

Mokyklos Gitarų ir Kanklių būrelių koncertas Smalininkų senjorų namuose

       8 d.

A.Masteikaitė Mičulė

6.

Judėjimo žygis sveikatos dienai paminėti (5 klasės mokiniai)

9 d.

E. Teiberytė,

S. Kasperavičienė

7.

1,2 klasių mokinių E. Mieželaičio "Zuikis Puikis" poemos inscenizacijos pasirodymas tėvams darželyje

14 d.

R. Neverauskienė,

A.Masteikaitė Mičulė

8.

Viešvilės pagr. mokyklos pradinių klasių mokinių „Plaukimo pradžiamokslis su treneriu“ Tauragės baseine

15 d.

Pradinių klasių mokytojos

9.

Profesinio orientavimo veikla Jurbarko r. Viešvilės pagrindinės mokyklos 8-9 klasių mokiniams: Susitikimas su užimtumo tarnybos prie LR SADM paslaugų organizavimo departamento Klaipėdos regioninio karjeros planavimo skyriaus karjeros konsultante V. Spaustynaitiene

16 d.

V. Kravčenkienė,

J. Bastienė

10.

1,2 klasių mokinių E. Mieželaičio "Zuikis Puikis" poemos inscenizacijos pasirodymas Jurbarko „Ąžuoliuko" darželio-mokyklos ugdytiniams

17 d.

R. Neverauskienė,

A.Masteikaitė Mičulė

11.

Viešvilės pagr. mokyklos pradinių klasių mokinių „Plaukimo pradžiamokslis su treneriu“ Tauragės baseine

20 d.

Pradinių klasių mokytojos

12.

Viešvilės pagr. mokyklos pradinių klasių mokinių „Plaukimo pradžiamokslis su treneriu“ Tauragės baseine

22 d.

Pradinių klasių mokytojos

13.

8-9 klasių mokinių tinklinio varžybos Viešvilės pagrindinėje mokykloje kartu su Smalininkų L. Meškaitytės pagr. mokyklos 8-10 klasių mokiniais

23 d.

R. Rašimienė

14.

Viešvilės pagr. mokyklos pradinių klasių mokinių „Plaukimo pradžiamokslis su treneriu“ Tauragės baseine

27 d.

Pradinių klasių mokytojos

15.

Viešvilės pagr. mokyklos pradinių klasių mokinių „Plaukimo pradžiamokslis su treneriu“ Tauragės baseine

29 d.

Pradinių klasių mokytojos

16.

Sporto renginys „Sportuoju aš ir visa mano šeima“

31 d.

N. Padvelskytė Putramentienė

Dalyvavimas rajoniniuose renginiuose, kita veikla

1.

Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių dalyvavimas respublikinėje konferencijoje-festivalyje „Saulės vaikai“

15 d.

R. Stoškienė

2.

6 klasės mokinių dalyvavimas žygyje, skirtame J. Žemaičio-Vytauto suėmimo metinėms paminėti kartu su Smalininkų L. Meškaitytės pagr. mokyklos 7 klasės mokiniais

30 d.

V. Kravčenkienė,

E. Gečaitė

3.

Priežiūra “Mokinio asmeninės pažangos gerinimas, individualizuojant ir diferencijuojant mokymą(si) pamokoje“, „Klasių valandėlių efektyvumas“, „Bendravimas ir bendradarbiavimas su mokinių tėvais“

Gegužės mėn.

R. Augustienė,

R. Stoškienė

 

 

 

 

Eil. Nr.

Veikla

Laikas

Atsakingas

Pasitarimai, posėdžiai, susirinkimai

1.

VGK pasitarimas su mokytojais kaip sekasi mokytis ukrainiečių mokiniams

17 d.

R. Stoškienė

2.

Kolega–kolegai. Pasidalijimas gerąja patirtimi “Kaip sekasi dirbti pagal atnaujintas bendrąsias ugdymo programas“

Balandžio mėn.

A.Rusinavičiutė

Renginiai mokyklos bendruomenei

1.

Kūrybiškumo savaitė darželyje „Mus kalbina knygos lapeliai“ (Vaikų knygos dienai)

2-5 d.

B. Kuklierienė

2.

Akcija „Žalioji palangė“

2-30 d.

B. Kuklierienė

3.

8-9 klasių mokinių išvyka į atvirų durų dieną Smalininkų TVM „Profesija – bilietas į pasaulį“

11 d.

R. Stoškienė,

V. Kravčenkienė, J. Bastienė

4.

Baudų metimo varžybos 5-9 klasių mokiniams

15 d.

R. Rašimienė

5.

Skautų palaikomasis žygis „Nuo ėjimo, žygiavimo iki viso gyvenimo“ (Viešvilė – Užtilčiai)

16 d.

E. Večerskienė

6.

Paskaita „Gamtoje esu saugus, nes pažįstu erkes“

5-9 klasių mokiniams

17 d.

E. Teiberytė

7.

Integruota pamoka „Pokyčiai mano kūne“, lytiškumo ugdymas 4 klasės mokiniams

18 d.

E. Teiberytė,

D. Daunorienė

8.

Draugiškos kvadrato varžybos 5-6 klasių mokiniams Smalininikų L. Meškaitytės pagrindinėje mokykloje

18 d.

R. Rašimienė

9.

5-9 klasių mokinių pažintinė išvyka į LDK Kęstučio motorizuotą pėstininkų batalioną

"Apie NATO"

19 d.

E. Večerskienė

10.

Pradinukų popietė "Renkame gražiausią lietuvišką žodį“

24 d.

D. Daunorienė

11.

Mokyklos kanklių ir gitarų būrelių dalyvavimas Klausučių S. Santvaro pagrindinės mokyklos būrelio „Upelė“ jubiliejinėje šventėje

26 d.

A. Masteikaitė Mičulė

12.

Švarinimo akcija „Mes darom“

30 d.

R. Augustienė,

R. Stoškienė

13.

Užsiėmimai 5-9 klasių mokiniams „Kaip pasiekti geresnių mokymosi rezultatų?“

Balandžio mėn.

D. Dobilienė,

V. Kravčenkienė

Dalyvavimas rajoniniuose ir respublikiniuose renginiuose, kita veikla

1.

Nuotolinis seminaras „Įtraukiojo ugdymo ilgalaikė programa“

Balandžio mėn.

Ugdymo meistrai

2.

Dalyvavimas mokykliniame V–VI klasių mokinių lietuvių gimtosios kalbos raštingumo konkurse (diktante)

16 d.

I.Oičenkienė

3.

Dalyvavimas rajoniniame V–VI klasių mokinių lietuvių gimtosios kalbos raštingumo konkurse (diktante)

24 d.

I.Oičenkienė

4.

Mokyklos skautų dalyvavimas Lietuvos skautijos pavasario šventėje Šiauliuose "Į saulę"

27 d.

E. Večerskienė

5.

Priežiūra „Kaip ugdomi mokinių skaitymo ir rašymo gebėjimai įvairių dalykų pamokose“. Vieningų lietuvių kalbos reikalavimų vykdymas  

Balandžio mėn.

R. Augustienė,

R. Stoškienė

 

 

 
Daugiau įrašų...
Projekto tikslas  – siekti 5–10 klasių mokinių pasiekimų gerinimo
ES parama - „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“
Elektroninis dienynas Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija
Nacionalinė švietimo agentūra dalyvauja įgyvendinant valstybinę ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo politiką, prisideda užtikrinant švietimo kokybę, teikia informacinę, konsultacinę, kvalifikacijos tobulinimo, ugdymo pagalbą, vykdo švietimo stebėseną ir švietimo tyrimus, formuoja ugdymo turinį ir koordinuoja jo įgyvendinimą, organizuoja ir administruoti mokinių pasiekimų patikrinimus, brandos ir kitus egzaminus.
Viešvilės miestelio biblioteka.
Viešvilės miestelio biblioteka.
Saugus elgesys vandenyje
Portalas eMokykla Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras Būk saugus elektroninėje erdvėje Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainė
Tai interaktyvi interneto svetainė, skirta asmenims, norintiems atsisakyti šio žalingo įpročio