Tvarkaraščiai
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Ugdymas
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Administracinė informacija
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Duomenų bazė
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Maitinimas
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Valdymas ir savivalda
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Lankytojai
Atvira informavimo ir orientavimo sistema - AIKOS
Projektas „Mes rūšiuojam prisijunk ir tu
Saugus elgesys vandenyje
Pirmas Mėnesio planas

Eil. Nr.

Veikla

Laikas

Atsakingas

Pasitarimai, posėdžiai, susirinkimai

1.

Mokinių individualios pažangos aptarimas dalykinėje sistemoje

lapkritis

A. Rusinavičiutė

2.

Vaiko gerovės komisijos posėdis dėl naujo mokyklos lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašo.

9 d.

R. Stoškienė

3.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinis susirinkimas „Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimas“

21 d.

B. Kuklierienė

Renginiai mokyklos bendruomenei

1.

Susitikimas su Jurbarko PK policininke S. Laurinaitiene „Pavojai internetinėje erdvėje, atsakomybė už žalingo turinio kūrimą ir viešinimą“ 5-9 klasių mokiniams

8 d.

J. Bastienė,

R. Stoškienė

2.

Edukacinė išvyka į Lietuvos švietimo istorijos muziejų Kaune, edukacija "Augalų portretai", „Dailyraštis tarpukario Lietuvos mokykloje“

1-5 klasių mokiniams

10 d.

E. Večerskienė,

K. Budriuvienė

3.

Tolerancijos dienos paminėjimas „Žibintas“

1–9 klasės mokiniams

14 d.

V. Kravčenkienė,

Klasių vadovai

4.

Integruota lietuvių literatūros ir dailės pamoka „Literatūros kūrinio iliustracija“ 6 klasės mokiniams

15 d.

I. Oičenkienė,

J. Budzinauskas

5.

Integruota pasaulio pažinimo, gamtos ir žmogaus pamoka „Gyvieji organizmai. Ląstelė“

3,4,5 kl. mokiniams

16 d.

D. Daunorienė,

S. Kasperavičienė

6.

Pasakų popietė "Pasaką skaitau, pasaką piešiu", integruota pamoka mietelio bibliotekoje

1–4 klasių mokiniams

22 d.

Pradinių klasių

mokytojos

7.

Paskaitėlė „Dantukų priežiūra, burnos higiena“

1, 2 klasių mokiniams

23 d.

E. Teiberytė

8.

Integruota pamoka „Peršalimo ligos ir kaip nuo jų apsisaugoti“ 9 klasės mokiniams

23 d.

E. Teiberytė,

S. Kasperavičienė

9.

Tauragės krašto Skautų rudens sueiga „Legendos atgimsta 2023“ Viešvilėje

24, 25 d.

E. Večerskienė

10.

Šeimos savaitė „Pabūkime kartu“ (darželyje)

27 d.

B. Kuklierienė

11.

Integruota technologijų ir chemijos pamoka ,,Tekstilinės medžiagos ir jų savybės“ 8 klasės mokiniams

lapkritis

Ž. Matukaitienė,

I. Banevičienė

12.

Integruota biologijos-kūno kultūros pamoka „Fizinis poveikis žmogaus organizmui“ 8 klasės mokiniams

lapkritis

S. Kasperavičienė,

L. Kveškevičius

Dalyvavimas rajoniniuose, respublikiniuose renginiuose, kita veikla

1.

Dalyvavimas 35-osios Lietuvos mokinių informatikos olimpiadoje (mokykliniame etape)

16 d.

M. Macijauskas

2.

„Skaitymo skatinimo edukacijos miestelio bibliotekoje“ 6–9 klasės mokiniams

lapkritis

I. Oičenkienė

3.

Dalyvavimas švietimo inovacijų parodoje „Mokykla 2023“. Pasidalijimas gerąja patirtimi ir įspūdžiais iš jos.

lapkritis

Parodoje dalyvausiantys mokytojai dalykininkai

4.

Priežiūra „Pamokos vadyba”, „Aktyviųjų metodų taikymas pamokoje”, „Netradicinės pamokos”

11–01 mėn.

R. Augustienė,

R. Stoškienė

 

 

 

 

Eil. Nr.

Veikla

Laikas

Atsakingas

Pasitarimai, posėdžiai, susirinkimai

1.

Metodinis susirinkimas „ Ikimokyklinio ugdymo programos atnaujinimo gairės“.

10 d.

B. Kuklierienė

2.

Bendras tėvų (globėjų) ir pedagogų susirinkimas „Ugdymo proceso organizavimas mokykloje

2023-2024 m. m. naujovės ir jų įgyvendinimas“

       10 d.

R. Augustienė

Renginiai mokyklos bendruomenei

1.

Edukacinė lietuvių kalbos pamoka Jurbarko viešojoje bibliotekoje 8–9 kl. mokiniams

2 d.

I. Oičenkienė

2.

Edukacinė lietuvių kalbos pamoka "Skaitau- pažįstu pasaulį" Viešvilės miestelio bibliotekoje 5 kl. mokiniams

2 d.

D. Sabonaitienė

3.

Mokytojo dienos šventė „Ačiū Tau, Mokytojau!“

5 d.

R. Stoškienė,

V. Kravčenkienė

4.

Profesinio orientavimo veikla Viešvilės pagrindinės mokyklos ir Smalininkų L. Meškaitytės pagrindinės mokyklos 8-10 kl. mokiniams: Išvyka į Kauno miškų ir aplinkos kolegiją

11 d.

J. Bastienė,

V. Kravčenkienė

5.

Penktokų adaptacija. Klasės mikroklimatas. Anketavimas Tamo dienyne.

13 d.

E. Večerskienė,

V. Kravčenkienė

6.

Susuitikimas su PPT soc. pedadgoge I. Pranskaitiene „Įtraukusis ugdymas – grėsmės ir galimybės“

18 d.

R. Stoškienė

7.

Respublikinio dailyraščio konkurso 2–6 klasių mokiniams "Ką parašysi, to neišdildysi" mokyklinis turas.

19 d.

I. Oičenkienė

8.

Išvažiuojamoji integruota – istorijos ir pilietiškumo pamoka „Vilnius mano kuprinėje“ Viešvilės pagr. mokyklos 5-8 klasių mokiniams

20 d.

E. Večerskienė

9.

Parodėlė „Rudens dovanos“

23-27 d.

B. Kuklierienė

10.

Rudenėlio šventė

       24 d.

A.Rusinavičiutė

11.

Pradinių klasių mokinių popietė "Rudeninių lapų mozaika"

25 d.

D. Daunorienė

12.

Integruota biologijos pamoka. Pasaulinė psichinės sveikatos diena 9 kl. mokiniams

26 d.

E. Teiberytė,

S. Kasperavičienė

13.

JMB foto nuotraukų paroda "Rudenėjančiame miške".

spalio mėn.

K. Budriuvienė

14.

Pilietinė akcija „Sutvarkykime miestelio ir senąsias

miško kapines, žvakelių uždegimas“

27 d.

R. Augustienė,

R. Stoškienė

Dalyvavimas rajoniniuose, respublikiniuose renginiuose, kita veikla

1.

Olimpinis mėnuo (pradinių klasių mokinių sveikatinimo užsiėmimai pagal atskirą programą)

spalio mėn.

D. Daunorienė

2.

Karšuvos draugovės skautų sueiga ‚draugystės mazgai“

20 d.

E. Večerskienė

3.

Priežiūra “Mokinio mokėjimo mokytis, savivaldaus mokymosi stiprinimas kiekvienoje pamokoje”

spalio mėn.

R. Augustienė,

R. Stoškienė

4.

Pedagogų registro atnaujinimas

iki 15 d.

R. Augustienė

5.

ŠVIS-e parengti 2-mokykla statistinę ataskaitą

iki 22 d.

R. Augustienė

 

 

 
Daugiau įrašų...
Projekto tikslas  – siekti 5–10 klasių mokinių pasiekimų gerinimo
ES parama - „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“
Elektroninis dienynas Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija
Nacionalinė švietimo agentūra dalyvauja įgyvendinant valstybinę ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo politiką, prisideda užtikrinant švietimo kokybę, teikia informacinę, konsultacinę, kvalifikacijos tobulinimo, ugdymo pagalbą, vykdo švietimo stebėseną ir švietimo tyrimus, formuoja ugdymo turinį ir koordinuoja jo įgyvendinimą, organizuoja ir administruoti mokinių pasiekimų patikrinimus, brandos ir kitus egzaminus.
Viešvilės miestelio biblioteka.
Viešvilės miestelio biblioteka.
Saugus elgesys vandenyje
Portalas eMokykla Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras Būk saugus elektroninėje erdvėje Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainė
Tai interaktyvi interneto svetainė, skirta asmenims, norintiems atsisakyti šio žalingo įpročio