Tvarkaraščiai
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Ugdymas
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Administracinė informacija
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Duomenų bazė
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Maitinimas
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Valdymas ir savivalda
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Lankytojai
Atvira informavimo ir orientavimo sistema - AIKOS
Projektas „Mes rūšiuojam prisijunk ir tu
Saugus elgesys vandenyje
Pirmas Komisijų ir darbo grupių veikla

 

   Vadovaudamasi Jurbarko savivaldybės tarybos 2024 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T2-93 „Dėl sutikimo reorganizuoti Jurbarko r. Viešvilės pagrindinę mokyklą, prijungiant prie Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijos, ir pritarimo reorganizavimo sąlygų aprašui“, Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazija dalyvauja reorganizavime. Po reorganizavimo Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinė mokykla vykdys ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, kitas švietimo programas, o jos Viešvilės skyrius – ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, kitas švietimo programas. Reorganizavimo pabaiga – 2024 m. rugpjūčio 30 d. Pridedama Jurbarko savivaldybės tarybos sprendimas T2-93.

Visus mokslo metus nuolat veikiančios komisijos, grupės:
 
1. Mokyklos vaiko gerovės komisija:
Rasa Augustienė, pavaduotoja ugdymui – pirmininkė
Valda Kravčenkienė, socialinė pedagogė – sekretorė
Rasa Stoškienė, specialioji pedagogė
Eglė Gečaitė, mokytoja, 10 klasės auklėtoja
Birutė Kuklierienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė
 
2. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupė:
Vaida Jakaitytė, mokytoja 
Rasa Augustienė, pavaduotoja ugdymui 
Aušra Rusinavičiutė, mokytoja
Danutė Daunorienė, mokytoja
Rasa Stoškienė, specialioji pedagogė
 
3. Metodinė taryba:
Rasa Augustienė – metodinės tarybos pirmininkė
Aušra Rusinavičiutė – mokytojų dalykininkų metodinės grupės pirmininkė
Eglė Gečaitė – klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė
Rūta Neverauskienė – pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė
Birutė Kuklierienė – ikimokyklinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė
 
Laikinosios darbo grupės direktoriaus įsakymu skiriamos parengti mokyklos veiklai reikalingų dokumentų projektus (mokyklos ugdymo plano, mokyklos veiklos programos ir kt.) 
 
 
 

 

Paskutinį kartą atnaujinta (2022-10-23)

 
Projekto tikslas  – siekti 5–10 klasių mokinių pasiekimų gerinimo
ES parama - „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“
Elektroninis dienynas Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija
Nacionalinė švietimo agentūra dalyvauja įgyvendinant valstybinę ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo politiką, prisideda užtikrinant švietimo kokybę, teikia informacinę, konsultacinę, kvalifikacijos tobulinimo, ugdymo pagalbą, vykdo švietimo stebėseną ir švietimo tyrimus, formuoja ugdymo turinį ir koordinuoja jo įgyvendinimą, organizuoja ir administruoti mokinių pasiekimų patikrinimus, brandos ir kitus egzaminus.
Viešvilės miestelio biblioteka.
Viešvilės miestelio biblioteka.
Saugus elgesys vandenyje
Portalas eMokykla Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras Būk saugus elektroninėje erdvėje Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainė
Tai interaktyvi interneto svetainė, skirta asmenims, norintiems atsisakyti šio žalingo įpročio