Tvarkaraščiai
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Ugdymas
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Administracinė informacija
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Duomenų bazė
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Maitinimas
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Valdymas ir savivalda
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Lankytojai
Atvira informavimo ir orientavimo sistema - AIKOS
Projektas „Mes rūšiuojam prisijunk ir tu
Saugus elgesys vandenyje
Pirmas Dalyvavimas projektuose

 

   Vadovaudamasi Jurbarko savivaldybės tarybos 2024 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T2-93 „Dėl sutikimo reorganizuoti Jurbarko r. Viešvilės pagrindinę mokyklą, prijungiant prie Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijos, ir pritarimo reorganizavimo sąlygų aprašui“, Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazija dalyvauja reorganizavime. Po reorganizavimo Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinė mokykla vykdys ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, kitas švietimo programas, o jos Viešvilės skyrius – ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, kitas švietimo programas. Reorganizavimo pabaiga – 2024 m. rugpjūčio 30 d. Pridedama Jurbarko savivaldybės tarybos sprendimas T2-93.

   PROJEKTAS „KOKYBĖS KREPŠELIS“

          Mūsų mokykla dalyvauja Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamame projekte "Kokybės krepšelis". Projekto tikslas  – siekti 5–10 klasių mokinių pasiekimų gerinimo, taikant mokymo individualizavimą, diferencijavimą, patirtinį mokymąsi, sukuriant mokymą(si) skatinančią aplinką. Projekto uždaviniai: individualizuoti ir diferencijuoti ugdymąsi, taikant įvairesnius į(si)vertinimo būdus, įtraukiant mokinius ir tėvus į mokymosi pasiekimų į(si)vertinimą bei pažangos stebėjimą,  sustiprinti mokytojų ir mokinių kompetencijas IKT naudojimo srityje, ugdant(is) mokinių bendruosius ir aukštesniuosius mąstymo gebėjimus. Projektas bus vykdomas dvejus metus. Prieš pradedant įgyvendinti projektą mokykloje buvo sudaryta darbo grupė, kuri atliko situacijos analizę, kartu su mokyklai paskirtu konsultantu išgrynino aktualiausias problemas, susijusias su mokinio pažangos skatinimu, savivaldžiu mokymusi, parengė mokyklos veiklos tobulinimo planą. Projekto metu mokytojams ir mokiniams bus organizuojami mokymai, bus įrengtos kompiuterizuotos vietos mokiniams individualiam mokymuisi, ugdymo(si) aplinkos bus  aprūpintos šiuolaikinėmis skaitmeninėmis mokymo priemonėmis. Mokyklos materialinė bazė pasipildys kompiuterine įranga, bus atnaujintas skaitmeninis turinys.

altalt Į pradžią

Mokyklos veiklos tobulinimo plano patikslinimas  pdf button
Mokyklos veiklos tobulinimo planas pdf button
"Kokybės krepšelio" ataskaita už I ir II metus pdf button
Vertinimo ataskaita. pdf button

 

Projekto lėšomis įsigytos priemonės (2020–2021 mokslo metais):

1.Nupirkta 114 EMA licencijų 2020–2021 m.m. – (lietuvių k. – 35,  matematikai – 35, pasaulio pažinimui – 13, gamtai ir žmogui – 22, anglų k. – 9).
2. Organizuoti mokymai pedagogams.
3. Įsigyta priemonių aktyvų mokymąsi skatinančių metodų  taikymui pamokose (darbas grupėse, porose, kūrybinės dirbtuvės, tiriamoji veikla).
4. Įsigyti 3 išmanieji ekranai (lietuvių kalbos, matematikos kabinetuose ir pradinėje klasėje), padėsiantys mokytojams suaktyvinti mokinių veiklą pamokoje, suteikiantys galimybes mokiniams pamokose dalyvauti interaktyviai, skatinantys tikslingai naudotis išmaniosiomis technologijomis.
5. Organizuojami mokymai pedagogams dirbti su išmaniaisiais įrenginiais (kovo–balandžio mėn.).
6. Nupirkta įvairių edukacinių priemonių į kabinetus ir į kinestetinio mokymo(si) klasę (edukaciniai lipdukai, klijuojamos lentos, balansiniai kamuoliai, mokymosi judant priemonės).
7. Įsigytos kėdutės (15) pamokoms lauke.
 
Projekto metu vykdomos veiklos  (2020–2021 mokslo metais)
 
1. Lietuvių kalbos ir litertaūros, matematikos, pasaulio pažinimo, gamtos ir žmogaus bei anglų k. pamokose naudojamos skaitmeninės EMA pratybos.
2. Mokyklos pedagogams organizuotas nuotolinis seminaras "Savivaldis ir personalizuotas
mokymasis, kaip sistema, jo planavimo ir organizavimoesminiai principai, nuostatos,aplinka, metodai".
3. Lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos kabinetai ir 1 pradinė klasė aprūpintos išmaniaisiais ekranais. Kovo-balandžio mėn. buvo organizuoti nuotoliniai mokymai dėl darbo su šiais išmaniaisiais įrenginiais pedagogams. Išmanieji ekranai jau panaudojami pamokose, dirbant su jau grįžusiomis prie kontaktinio ugdymo klasėmis. 
4. Įvairiomis ugdymui reikalingomis priemonėmis aprūpinta kinestetinio mokymo(si) klasė.
 
Akimirkos iš ugdomosios veiklos, panaudojant projekto lėšomis įsigytas priemones
 
alt alt
 
Lietuvių kalbos pamoka trečiokams kinestetinio mokymo(si) klasėje
 
alt
 
 
 Pirmokai per dailės ir technologijų pamoką mokyklos kieme (panaudotos mokymuisi lauke skirtos kėdutės)
 
alt
 alt
 
Anglų kalbos pamokos 2 ir 3 klasėse, panaudojant edukacinius grindų lipdukus (vestibiulyje ir kinestetinio ugdymo klasėje)
 
alt alt
 
Išmaniųjų ekranų panaudojimas muzikos (7 klasėje) ir lietuvių kalbos (4 klasėje) pamokose
 
alt alt
 
Lietuvių kalbos pamoka antrokams, panaudojant išmanųjį ekraną ir grindų lipdukus 
 
alt alt
 
Lietuvių kalbos pamoka pirmokams "Garsai ir raidės" kinestetinio mokymo klasėje
 
alt alt
 
Lietuvių kalbos pamoka ketvirtokams "Kalbos dalių kartojimas"
 
alt alt
 
Fizinio ugdymo pamoka antrokams kinestetinio mokymo klasėje
 
alt alt
 
Matematikos pamoka penktokams, panaudojant išmanųjį ekraną
 
 Projekto lėšomis įsigytos priemonės, vykdoma veikla (2021–2022 mokslo metais):
 
1.Nupirkta 95 EMA licencijos 2021–2022 m.m. – (lietuvių k. – 30,  matematikai – 30, pasaulio pažinimui – 16, gamtai ir žmogui – 14, anglų k. – 5).
2. Organizuoti mokymai pedagogams "Mokytojo įtaigos stiprinimas mokymo procese".
3. Nupirkti 8 nešiojami kompiuteriai (kompiuterizuotoms mokinių darbo vietoms įrengti mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių).
4. Įsigyti 10 planšetinių kompiuterių (2–3 klasių mokinių skaitmeniniam  mokymui(si).
5. Edukacinė išvyka į  Klaipėdos Simono Dacho progimnaziją (dėl patirties organizuojant ilgalaikius ugdomuosius projektus).
 
alt alt
alt alt
 
Mokymai kolegoms "Skaitmeninių priemonių tikslingas naudojimas pamokose"
 
       
     Vasario 18 d. mokyklos biologijos mokytoja Vaida Jakaitytė ir anglų kalbos mokytoja Aušra Rusinavičiutė su kitais mokyklos pedagogais pasidalino gerąja patirtimi apie skaitmeninių priemonių panaudojimą pamokose, apie įvairius skaitmeninius įrankius, padedančias mokytojams suaktyvinti mokinių veiklą pamokose, padaryti ją įdomesnę, aktyvesnę, taip pat naudingą vertinant mokinių žinias ir įgūdžius, įsivertinant patiems mokiniams. Buvo pristatyti šie skaitmeniniai įrankiai: minčių žemėlapių kūrimo priemonė „Coggle.it", sąveikioji priemonė raštingumui lavinti „Wordwall“, programos „Kahoot!" ir Slido bei kitos naudingos programėlės. Mokymų dalyviai  sėkmingai kai kuriuos įrankius pasibandė ir dėkoja kolegėms Aušrai ir Vaidai už geranorišką pasidalijimą.
 
alt alt
 
 
Netradicinės ugdomosios veiklos (integruoto ugdymo pamokos, pamokos kitose erdvėse, skaitmeninių priemonių naudojimas ir kt.)
 

                                Pradinukų pažintinė išvyka į Gelgaudiškį

       Rugsėjo 17 dieną pradinių klasių mokiniai dalyvavo pažintinėje išvykoje, tęsdami draugystę su mokiniais iš Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos ir Panemunių regioniniu parku. Apsilankė kitoje Nemuno pusėje, Gelgaudiškio dvaro pažintiniame take.  Sustodami prie gražesnių, retesnių medžių, aplankė dvaro praeitį menančias aikšteles: „Žvaigždės“, „Asesoriaus kapo“, „Velnių“. Aikštelėse išklausė įdomius pasakojimus, žaidė žaidimus, atliko užduotis.

alt  alt

 

                                    Edukacinė pamoka „Ožiukų mokykla“

   Spalio 11 dieną mūsų mokyklos pradinukai dalyvavo edukacinėje pamokoje, kuri vyko ekologinėje sodyboje „Ožiukų mokykla“. Čia auginamos įvairių veislių ožkos ir avys. Mokiniai, užkopę aukštu šlaitu kartu su sodybos šeimininku, ganykloje pamatė įvairų veislių besiganančių  ožkų, kurios turi skirtingus vardus. Jas pamaitino medžio šakelėmis, duonos kąsneliais, sužinojo, kaip jos laikomos, koks jų skirtingas charakteris, kaip prižiūrėti ožkas žiemą. Edukacinės išvykos pabaigoje mokiniai buvo pavaišinti įvairių vaistažolių arbata su riestainiais iš ožkų pieno pagamintos varškės. Sodybos šeimininkai gamtininkai ugdo ekologinę kultūrą, darnią gyvenseną ir supančios gamtinės aplinkos pažinimą.

alt alt

 

                             Skaitmeninio raštingumo pamokos pradinukams

   3–4 klasių mokiniai, padedami mokytojų Kristinos Budriuvienės ir Danutės Daunorienės, dalyvauja skaitmeninio raštingumo programoje „Vedliai.lt“. Ši programa skirta supažindinti pradinukus su skaitmeninio raštingumo pagrindais. Vieną savaitę mokytojos mokosi per Zoom platformą, kitą – dirbs su mokiniais informacinių technologijų kabinete. Spalio 18 dieną įvyko pirmasis užsiėmimas su trečios ir ketvirtos klasių mokiniais. Tema „Darbas su skaitmeniniu įrenginiu“. 

alt   alt

 

 

  

                                        Netradicinė istorijos pamoka

          Gruodžio 3 dieną, 4–8 klasių mokiniams vyko netradicinė istorijos pamoka. Šią pamoką moksleiviams pravedė edukatorius, kuris parodė, kaip atrodė Lietuvos karaliaus Mindaugo laikų karys. Edukacijos metu mokiniai buvo supažindinti su Lietuvos viduramžių laikų vienos iš baltų genčių jotvingių ginklais, jų rūšimis ir naudojimu kovos lauke. Edukacijos metu  taip pat mokiniai stebėjo filmukus apie tų laikų atkurtas kovas šiandien, klausėsi įdomių pasakojimų. 

alt  alt

                               Integruota istorijos-geografijos pamoka

       Gruodžio 14 d. 6 klasės mokiniai turėjo integruotą istorijos-geografijos pamoką. Jos metu, mokiniai, dirbdami grupėmis, gilino žinias apie didžiuosius geografinius atradimus istorijos verpetuose. Grupės, naudodamos įvairius šaltinius, ieškojo infornacijos apie pirmąją kelionę aplink žemę, Kristupo Kolumbo atradimus bei pavojus ir problemas, kurios kamavo tuomečius jūreivius jūrose. Pamokos tikslas – sukurti  informatyvius plakatus, ir juos pristatyti klasės draugams. Pamokos metu buvo ugdomos mokėjimo mokytis, bendradarbiavimo ir viešo kalbėjimo kompetencijos. Mokiniams pamoka patiko, o jų paruošti plakatai papuošė istorijos kabineto erdvę.

alt alt

                          Edukacinė pradinukų išvyka į Zanavykų muziejų

           Gruodžio 16 dieną mūsų mokyklos pradinukai dalyvavo edukacinėje technologijų ir dailės pamokoje Zyplių dvare. Mokinai išbandė naują bei tradicinę kultūrinės edukacijos kryptį muziejuje – polimerinio molio techniką. Vieni mūsų mokyklos mokiniai iš polimerinio molio gamino zanavykišką sagę, kiti nusilipdė kalėdinį žaisliuką - pakabutį. Gavę molio gabaliuką mokiniai šildė jį delnuose, minkė, spaudė, kočiojo, nudažė patinkančia spalva. 

alt alt

 

 

      Integruotą istorijos ir geografijos pamoką vedė buvęs mokinys Gražvydas

        Sausio 11 dieną 6–8 klasių mokiniai turėjo integruotą istorijos-geografijos pamoką. Šią pamoką moksleiviams pravedė buvęs mokyklos mokinys Gražvydas Stanevičius, šiuo metu studijuojantis Vytauto Didžiojo universitete Azijos kultūrą ir japonų kalbą. Pamokos tema – "Japonijos istorija: nuo akmens amžiaus iki supervalstybės". Pamokos metu mokiniai išgirdo įdomiai pateiktą Japonijos istoriją, daug įdomių ir negirdėtų faktų apie šią šalį, klausėsi japonų kalbos. 

alt

                              Integruota pamoka 2–3 klasių mokiniams

           Vasario 3 d. mokytojos Rūta Neverauskienė, Kristina Budriuvienė ir mokyklos bibliotekininkė Elena Vizbarienė vedė integruotą lietuvių kalbos, dailės, technologijų ir etikos pamoką „Pas tuos meškinus Rudnosius“ antros ir trečios klasės mokiniams. Pirmiausiai susipažinome su vaizdo įrašo „Meškiukas Rudnosiukas“ turiniu. Bibliotekininkė mokinius supažindino su poemėlės autoriaus B. Brazdžionio (šiemet minimas jo 115 metų jubiliejus) biografijos ir kūrybos vaikams esminiais bruožais. Mokiniai aktyviai dalyvavo įrašo kalbinio, vaizdų ir tarpusavio santykių turinio aptarime – diskusijoje. Jie savo įspūdžius pagal mokytojų ir bibliotekininkės pateiktas užduotis reiškė   spalvindami, piešdami ir aplikuodami Rudnosių portretus.

alt

 

                                „Bendradarbiaujančios klasės“ projektas

      Nauja patirtis artėjančios Vasario 16-osios šventės proga „Bendradarbiaujančios klasės“ projekte. Vasario 11 d. klasės valandėlė „Nepriklausoma Lietuva“ ilgai išliks atmintyje mūsų mokyklos 7 klasės ir Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos 8 klasės mokiniams ir jų auklėtojoms. Klasės valandėlės metu susipažinome vieni su kitais, žiūrėdami pačių mokinių sukurtus filmukus apie save. Naudodamiesi menti.com programėle, pristatėme savo pomėgius. Kartu peržiūrėję filmuką „Valstybingumo keliai nuo 1909 iki 1918 Vasario 16-osios“, savo žinias mokiniai pasitikrino žaisdami Kahoot žaidimą „Vasario 16-oji“. Vėliau padlet.com sukurtoje paskyroje vaikai rašė savo mintis „Kas yra man Laisvė?“ Ši klasės valandėlė – tai puikiai praleistas laikas, nuoširdus bendravimas, naujos pažintys ir pažadas aplankyti vieni kitus.

alt

 

           Netradicinio ugdymo diena, skirta profesiniam informavimui

        Kovo 4 dieną mokykloje vyko netradicinio ugdymo diena, skirta mokinių profesiniam orientavimui bei jų verslumui ugdyti. 2–8 klasių mokiniai šią dieną vyko į Jurbarke esančias "Sandros dirbtuvėles" ir ten susipažino su įvairiais amatais. Edukacijoje "Mamutės auselės" mokiniai "pasimatavo" virėjo-kepėjo profesiją, susipažino su senaisiais patiekalų gaminimo būdais, pažino Jurbarko krašto kultūrinį ir kulinarinį paveldą, šventinius bei kasdieninius patiekalus. Sužinojo jų sudėtį, gamybos procesą. Išmoko patys pasigaminti suvalkietišką patiekalą – auseles, mokėsi serviruoti stalą, kultūringai elgtis prie jo. Sužinojo, kokių savybių reikia norint įgyti tokią profesiją. Kitoje edukacijoje „Popieriaus transformacija stilizuotų Panemunių pilių iš „Papjė mašė“ masės kūrimas“ mokiniai minimaliai prisilietė prie architektūros projektavo ir iš pasigamintos masės statė Raudonės pilies bokštą, taip pat kiekvienas gamino magnetuką. Dirbdami grupėmis ir individualiai, jaunieji kūrėjai pamatė, kaip naudojant tą pačią techniką galima pagaminti įvairių gaminių. O kiekvieno pagamintas darbelis buvo meninių ir vizualinių žinių įgijimas  bei gebėjimas gautas žinias pritaikyti praktiškai.

alt alt

 

           Lietuvių kalbos ir literatūros pamokos miestelio bibliotekoje

         Kovo 21 ir 28 dienomis septintos ir šeštos klasių mokiniai lietuvių kalbos ir literatūros pamokas turėjo kitoje erdvėje, ne klasėje. Mus mielai sutiko priimti miestelio bibliotekininkė Vilija Platonovienė miestelio bibliotekoje. Ji pravedė mokiniams integruotą lietuvių kalbos ir gamtos pamoką „Mums kalba, kaip paukščiams čiulbėjimas“. Buvo visko – tikras lietuvių kalbos ir gamtos žinių patikrinimas. Vyko nuotaikinga pažintinė veikla grupėse: ir galvas pasukti teko, įrašant reikiamas raides, ir viktorinoje sudalyvauti, ir patarles sudėti, ir rašytojus su jų parašytais kūriniais susieti.

alt alt

 

             Integruoto ugdymo pamoka Vytėnų pilyje 6–7 klasių mokiniams

          Balandžio 27 d. mūsų mokyklos šeštokai ir septintokai integruotą lietuvių kalbos ir anglų kalbos pamoką turėjo vienoje iš gražiausių mūsų rajono vietų – Panemunės pilyje. Prieš apsilankydami pilies viduje, mokiniai įdėmiai išklausė mokytojų Irenos Oičenkienės ir Aušros Rusinavičiutės pateiktą informaciją, kuo ši pilis garsi, kam ji priklausė, kaip šis statinys keitėsi istorinių įvykių verpetuose ir kt.. Lankydamiesi pilies viduje, domėjosi, kur buvo gaminamas valgis, kur gyveno šeimininkai, tarnai. Ypač smalsu buvo pamatyti rūsį, kuriame kalindavo nubaustuosius. Užlipę į bokštą, mokiniai pasigrožėjo Vytėnų apylinkėmis. Po ekskursijos, pasiskirstę į 4 grupes, atliko įvairias lietuvių ir anglų kalbos užduotis, susijusias su Panemunės pilimi, jos istorija, dabartine paskirtimi. Visos grupės puikiai padirbėjo, tad pabaigoje jų laukė saldus "lobis". Kadangi mokiniai dar turėjo užduotį užfiksuoti jiems labiausiai patikusius vaizdus, tad iš jų atsiųstų nuotraukų buvo parengta paroda mokykloje.

 alt alt

 

                            Susitikimas su Žygaičių gimnazijos trečiokais

           Nuo vasario mėnesio mūsų mokyklos antrokai ir trečiokai dalyvauja bendradarbiaujančių klasių projekto veiklose. Pirmoji mūsų pamoka buvo skirta vasario 16-ajai paminėti. Šioje pamokoje dalyvavome kartu su daugybe pradinių klasių mokinių iš visos Lietuvos. Susiradome naujų draugų iš Tauragės Žygaičių gimnazijos. Balandžio mėnesį turėjome dvi virtualias pamokas. Pirmoji buvo skirta susipažinimui. Mokiniai vieni kitiems prisistatė, papasakojo apie savo mokyklas, miestelius. Prieš Šv. Velykas vyko integruota lietuvių kalbos ir pasaulio pažinimo pamoka. Mes papasakojome apie papročius, žygaitiškiai – apie margučių dažymą, spalvų reikšmes. Pabaigoje atsakėme į viktorinos klausimus. Gegužės 13 dieną mūsų mokykloje susitikome su savo draugais – trečiokais iš Žygaičių.

alt

 

                   Įdomi išvyka į "Istorijos inkubatorių" Vilkyškiuose

           Dar vieneri mokslo metai skuba į pabaigą. Mokyklos pradinių klasių mokiniai paskutinę mokslo metų savaitę leidžia turiningai. Birželio 7 dieną antros ir trečios klasės mokiniai su mokytojomis nuvykome į kaimyninį Vilkyškių miestelį. Čia lankėmės neseniai įsikūrusiame ,,Istorijos inkubatoriuje“. Gidė trumpai pristatė Rytų Prūsijos istoriją, sužinojome paprastus, bet neįtikėtinus istorinius faktus. Mokiniai pabandė „pereiti sieną“, neįkristi į upę. Po to keliavome į žaidimų ir užsiėmimų erdves. Pabuvojome „Raganų kambaryje“, išklausėme legendą apie Raganų eglę. Jaunoji raganaitė kiekvienam „išbūrė“, ar jų norai išsipildys. Vaikus sudomino 3D animuoti filmukai apie karalienę Luizę ir Rambyno kalną. Prie interaktyvios ,,Siauruko“ sienos, pačiupinėjome ,,vargo pinigus“ ir virtualiai nukeliavę į Tilžės senąjį turgų, turėjome galimybę įsigyti reikalingų prekių. Pabaigoje dalyvavome viktorinoje, spėliojome žodžių reikšmes, susiskirstę į tris grupes dėliojome didžiules dėliones su praeities vaizdais. Greitai prabėgo mums skirtas laikas, nes buvo įdomu. Žinoma, būdami Vilkyškiuose aplankėme ir garsiąją Raganų eglę.

alt alt

 

                Įdomi mokinių pažintis su Tauragėje įkurtu STEAM centru

          Birželio 3 d. 6–8 klasių mokiniai lankėsi Tauragės STEAM centre. Atvykę į Tauragę  pirmiausiai aplankėme miesto centrą, pasigrožėjome gražiai tvarkomomis erdvėmis. Miestas ruošėsi šventei, todėl visur vyko puošimo darbai. Praėję pilies centrinę aikštę patraukėme link Jūros upės. Pasigrožėjome vaizdais ir dieną tęsėme STEAM centre. Jame yra trys laboratorijos. Mokiniai, pasidalinę į dvi grupes, pasikeisdami vykdė įvairias veiklas "Žaliojoje laboratorijoje" bei informacinių technologijų centre. "Žaliojoje laboratorijoje" mokiniai buvo supažindinti su atsinaujinančiais energijos šaltiniais, vėjo ir saulės energijomis, pagrindiniais jų parametrais bei puoselėjamomis naujovėmis ir perspektyva. Matavo vėjo greitį tunelyje bei jame pagamintą elektros energijos kiekį. Informacinių technologijų centre mokiniai prisiminė, kaip reikia programuoti mažuosius Micro:Bit kompiuteriukus. Teisingai parašius programinį kodą, mokiniams turėjo pasileisti prijungto varikliuko valdymas.  Tikimės, kad šis apsilankymas STEAM centre buvo pirmas, bet ne paskutinis.

alt alt

2022–2023 m. m.

Praktikos darbas chemijos pamokoje

          Spalio 4 dieną, aštuntos klasės mokiniai per chemijos pamoką atliko praktikos darbą, kurio metu nustatė bulvės tankį. Tai neįprasta medžiaga tokiam praktikos darbui. Aštuntokai puikiai atliko šį darbą ir nustatė, jog bulvė vandenyje skęsta, nes jos tankis didesnis nei vandens. Panaudotos priemonės: svarstyklės, matavimo cilindras, cheminė stiklinė.

alt alt

                                     Mokiniai kūrė kūrinio iliustracijas

    Rugsėjo pabaigoje 5–8 klasių mokiniai per lietuvių kalbos pamokas išbandė knygų iliustratoriaus darbą. Prisiminę gerai žinomą lietuvių liaudies pasaką "Eglė žalčių karalienė", jie rinkosi, kurią pasakos situaciją ar kuriuos veikėjus pasirinkti iliustruojant šią pasaką. Noriai ėmėsi darbo visi, tačiau pamatė, kad nėra lengva piešinyje parodyti tai, apie ką skaitė pasakoje. Tačiau kūrybiškumo netrūko ir lietuvių kalbos kabinetas pasipuošė mokinių nupieštomis pasakos iliustracijomis.

alt alt

Projekto "Kokybės krepšelis" metu gautų priemonių panaudojimas per pamokas

        Įvairinant mokinių veiklų metodus pamokose aktyviai naudojamos projekto metu įsigytos priemonės: nešiojamieji kompiuteriai, planšetės, įvairios edukacinės priemonės, kinestinį ugdymą skatinančios priemonės, išmanieji ekranai ir kt. 

alt alt

 

Paskutinį kartą atnaujinta (2022-12-13)

 

         VšĮ „Spindulys begalinės šviesos“ įgyvendina ES lėšomis dalinai finansuojamą projektą „Būk sveikas, aktyvus ir laimingas“. Projekto tikslas – skatinti vaikų ir paauglių iki 18 metų amžiaus sveiką ir aktyvų gyvenimo būdą. Siekiant projekto tikslo, į jo vykdymą buvo pakviestos beveik visos bendrojo ugdymo įstaigos, esančias maždaug 70 km spindulu nuo Bitėnų km. (Pagėgių savivaldybė), kuriame bus teikiama dalis paslaugų. Šiame projekte dalyvauja ir mūsų mokykla.

      Projekto metu kartu su partneriais bus sukurtas integralus procesas, kurio metu tikslinės grupės asmenys (vaikai ir jaunuoliai iki 18 metų amžiaus, ypatingą dėmesį skiriant vaikams ir paaugliams, gyvenantiems kaimo vietovėse), dalyvaudami įvairiose kompleksiniuose užsiėmimuose pagerins savo fizinę ir psichinę sveikatą, taip pat mokysis gyventi sveikai ir aktyviai.


        Projekto metu bus teikiamos žemiau nurodytos paslaugos, kuriomis bus pasiekti projekto tikslai:
• kompleksinės aktyvaus laisvalaikio užimtumo paslaugos stovyklų metu;
• aktyvų gyvenimo būdą, bendravimą ir pažinimą skatinantys žygiai;
• kompleksinės sveikatinimo paslaugos;
• dailės terapijos užsiėmimai;
• sveikatos dienos šventės.

Projekto įgyvendinimo trukmė 24 mėnesiai.

I veikla. Pėsčiųjų žygis po Rambyno regioninį parką

  Baigiantis 2018-2019 mokslo metų ugdymo procesui, gavome žinią, kad projektas, kurį rengė VšĮ "Spindulys begalinės šviesos" ir kurio partneris yra ir mūsų mokykla, gavo finansavimą ir pradeda veiklas. Birželio 14 d. prie Rambyno kalno buvo duotas startas projektui "Būk sveikas, aktyvus ir laimingas", kurio tikslas – skatinti vaikų ir paauglių iki 18 metų amžiaus sveiką ir aktyvų gyvenimo būdą. Tą dieną 15 mūsų mokinių, lydimi direktorės Irenos Oičenkienės, dalyvavo pėsčiųjų žygyje po Rambyno regioninį parką. Jo metu aplankėme šio krašto šviesuolio, sveikos gyvensenos propaguotojo Vydūno kapą Bitėnų kapinaitėse, užlipome į Šereitlaukio piliakalnį. Po žygio prie senosios Bitėnų mokyklos pastato visų laukė skani košė, kurią išvirė projekto vadovė Jūratė Ačė. Po sočių pietų mūsų dar laukė edukacija Martyno Jankaus muziejaus paveikslų sode. Atlikę pateiktas užduotis, mokiniai sužinojo šių paveikslų atsiradimo istorijas, jų autorius. Tad diena buvo kupina įvairios veiklos, skatinančios aktyviai ir turiningai tobulinti save.

 

altalt

alt alt

 
 

 II veikla. Mandalų piešimas ant drobės   

        2020 m. vasario 28 dieną, mokyklos ketvirtokai ir dalis penktokų dalyvavo projekto „Būk sveikas, aktyvus ir laimingas“ organizuotoje meno terapijoje. Meno terapijos lektorė Laima iš pradžių mokiniams pasakojo apie mandalas, apie jose vyraujančių spalvų bei formų reikšmes ir kaip piešimas padeda atsipalaiduoti. Vėliau mokiniai buvo pakviesti ant drobės nupiešti savo mandalą ir taip išreikšti save. Veiklos metu mokiniai atliko kūrybinį darbą, dalinosi savo įspūdžiais, reflektavo ir turiningai praleido laiką.

alt alt

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Paskutinį kartą atnaujinta (2020-03-02)

 

         Nuo 2017 m. gruodžio 11 d. startavo bendras Jurbarko švietimo centro, Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio, Viešvilės ir Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinių mokyklų projektas „Tyrinėjanti ir kurianti mokykla“. Jo metu numatoma taikyti efektyvius darbo metodus, sukurti tikslingas ir mokiniams patrauklias gamtamokslių dalykų pamokas, informatyvią ir suprantamą vertinimo ir įsivertinimo sistemą. Bus organizuoti kvalifikacijos tobulinimo mokymai mokyklų vadovams ir pedagogams. Kad mokymas(is) būtų įdomus, provokuojantis pačius mokinius ieškoti, kurti ir tyrinėti, bus parengti biologijos, chemijos ir fizikos integruotų pamokų ciklai dabartiniams septintokams šiais mokslo metais ir būsimiems aštuntokams ateinančiais mokslo metais. Per projekto įgyvendinimo laikotarpį bus parengtos ir pravestos 60 integruotų pamokų „be sienų“. Pamokos vyks ne tik mokykloje, bet ir Panemunių regioniniame parke, Viešvilės gamtiniam rezervate, Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų centre, o taip pat bus vykdomos patyriminės kūrybinės stovyklos. Projekto vadovė – Jurbarko švietimo centro direktorė Aušra Baliukynaitė. Panemunių regioninio parko specialistai dalyvausatvirose pamokose.Projektas tęsis iki 2019 m. gruodžio 11 d. Projekto įgyvendinimui skirta suma – 42913,89 eurų, iš kurių 42055,60 eurų skiria Europos socialinio fondo agentūra. Projekto įgyvendinimo koordinatore mokykloje paskirta pavaduotoja ugdymui Rasa Augustienė, projekto veiklų vykdytojai – gamtos mokslų ir informacinių technologijų mokytojai ir mokiniai (informaciją pateikė direktorė I. Oičenkienė).

alt

Projekto įgyvendinimas

2018 metai

Integruota biologijos ir fizikos pamoka gamtoje

       Žiema... Už langų – didžiulės sniego kopos, o galvoja sukasi mintys apie žiemą, sniego karą, besmegenių ar tvirtovių statymą, čiuožinėjimą nuo kalno. Nuostabu, kad tuos žiemos džiaugsmus dar ir su mokymu galima suderinti. Ramią ir labai baltą sausio 22-osios popietę 8 klasės mokiniai su biologijos mokytoja Vaida Jakaityte ir fizikos mokytoju Petru Stankumi vyko į žiemišką pamoką „Tyrinėjimai ant šlaito“ pagal ES finansuojamą projektą „Tyrinėjanti ir kurianti mokykla“. Pamokos metu žaidėme žaidimą „Atspėk, kas, kam, kodėl?“, prisiminėme gyvūnų karalystes, apžiūrėjome, gyvūnų paliktus pėdsakus sniege. Vėliau aplink šlaitą susiradome keletą kūnų, kurie galėtų riedėti nuo kalno bei dirbdami grupėmis išbandėme tų kūnų judėjimą nuo šlaito, pakartojome kūnus veikiančias jėgas. Aišku, buvo įdomiausia, kaip mūsų pačių kūnai juda nuo to šlaito, tad visi ant atsineštų čiuožimo priemonių pasileidome nuo šlaito (informaciją ir nuotraukas pateikė mokytoja V. Jakaitytė).

alt   alt

 Projekto veiklos Klaipėdos universitete

       Įgyvendindami projektą „Tyrinėjanti ir kurianti mokykla“, birželio 15 dieną projekto vadovė Jurbarko švietimo centro direktorė Aušra Baliukynaitė, mūsų mokyklos 7 klasės mokiniai ir juos lydinčios mokytojos Vaida Jakaitytė ir Irmina Banevičienė bei projekto partneriai Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio, Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinių mokyklų mokiniai ir mokytojai vyko į edukacinius užsiėmimus Klaipėdos universiteto Jūros technologijų ir gamtos fakulteto Biologijos katedros laboratorijose. Pasiskirstę į keturias grupes dalyvavome šešiuose edukaciniuose užsiėmimuose. Mūsų grupė pirmiausia susipažino su mikrodumbliais, jų įvairove ir reikšme vandens ekosistemai. Užsiėmimo metu išmokome pasiruošti dumblių preparatą, kurį stebėjome mikroskopu. Susipažinę su dumbliais mokėmės apie jūrinės ekosistemos mitybinės grandinės viršūnėje esančius paukščius, jų sandaros ypatumus bei prisitaikymą išgyventi. Vėliau, pasitelkus Baltijos-Šiaurės jūros modelį, susipažinome su Baltijos ir Šiaurės jūrų draugyste. Stebėdami druskingo Šiaurės jūros vandens įtekėjimą į Baltijos jūrą supratome, jog tai vyksta sąveikaujančių skirtingų savybių vandens masių dėka. Sužinoję, kuo Baltijos jūra yra ypatinga ir kuo skiriasi nuo kitų jūrų turėjome teorinį-praktinį užsiėmimą „Baltijos jūros ir gėlųjų vandenų makrobestuburių įvairovė“. Užsiėmimo metu pro binokuliarines lupas apžiūrėjome įvairius vandens makrobestuburius bei savarankiškai tyrėme vėžiagyvius-šoniplaukas mikroskopu. Po to leidomės į vandens stuburinių – žuvų pažinimo kelionę. Lektorius Egidijus Bacevičius išmokė pažinti ir pagal skiriamuosius požymius apibūdinti žuvis. Daug sužinoję apie vandens pasaulį leidomės tyrinėti paplūdimio smėlio paslaptis. Laboratorijoje gavę smėlio mėginį, jį sijojome skirtingo diametro sietais ir bandėme nusakyti, kas formuoja čaižų, smulkų smėlį po kojomis Lietuvos pajūrio pakrantėje, nuo ko tai priklauso ir kaip tai išsaugoti. Diena buvo kupina iššūkių, naujos patirties ir pažinimo džiaugsmo, už tai dėkojame Jurbarko Švietimo centro direktorei Aušrai, kuri suteikė progą dalyvauti šiame projekte. Deja, ne visi mokyklos septintokai pasinaudojo tokia puikia galimybe  (informacija ir nuotraukos mokytojos V. Jakaitytės).

alt alt

alt alt

   Išvyka į Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centrą

       Įgyvendindami projektą „Tyrinėjanti ir kurianti mokykla“, rugsėjo 24-25 dienomis mūsų mokyklos 8 klasės mokiniai kartu su biologijos mokytoja Vaida Jakaityte, projekto vadove Jurbarko švietimo centro direktore Aušra Baliukynaite bei projekto partneriais Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio ir Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinių mokyklų aštuntokais ir juos lydinčiais mokytojais vyko į edukacinius užsiėmimus Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centre. Nuvykus mus pasitiko genetikos magistrantai Žymantas ir Mantas, kurie trumpai supažindino su Gyvybės mokslų centro veikla, išplanavimu bei pasidžiaugė mūsų pasirinktu vizitu, nes gyvybės mokslai – mūsų ateitis. Po trumpos pažinties visi susirinkome konferencijų salėje, kur išklausėme paskaitą „Biotechnologijos – mūsų gyvenimo dalis“. Tada pasiskirstę į dvi grupes dalyvavome edukaciniuose užsiėmimuose. Buvome pakviesti į apžvalginę ekskursiją po VU Gyvybės mokslų centro ypatingos svarbos objektus, laboratorijas, šiltnamį, poilsio erdves. Pabaigę ekskursiją keliavome į laboratoriją atlikti praktinių užsiėmimų. Laboratorijoje pirmiausia mokėmės dirbti su automatiniais dozatoriais (pipetmanais). Išmokę tinkamai dozuoti tirpalų tūrį keliavome į mikrobiologijos laboratoriją, kurioje apžiūrėjome Petri lėkštelėse ant mitybinių terpių užaugintus mikroorganizmus. Vėliau turėjome galimybę patys pabandyti sterilia kilpele paimti mikroorganizmų ir štrichų metodu užsėti ant naujos mitybinės terpės. Padirbėjus laboratorijose keliavome į ekskursiją po VU Zoologijos muziejų. Vaikščiodami po muziejų ir klausydami muziejaus gidės atlikome projekto „Tyrinėjanti ir kurianti mokykla“ praktines užduotis „Penkios gyvosios gamtos karalystės“ bei sužinojome daug įdomių dalykų. Vėliau konferencijų salėje, suskirstę į penkias grupes, dalyvavome viktorinoje „Bioprotas“. Viktorinos nugalėtojais tapo komanda „Lempiniai“, kurią sudarė net trys mūsų mokyklos mokinės: Armanda Urpšaitė, Domantė Urbaitė ir Miglė Šukutytė. Komanda buvo apdovanota VU Gyvybės mokslų centro įsteigtais prizais. Pamankštinę protus atsisveikinome ir kupini pažinimo džiaugsmo keliavome namo (informacija ir nuotraukos mokytojos V. Jakaitytės).

alt alt

alt alt

 2019 metai

       Toliau tęsiamos projektinės veiklos

Vykdydami projektą „Tyrinėjanti ir kurianti mokykla“, aštuntokai balandžio 10 dieną kartu su fizikos mokytoja Laima Miliuviene tyrinėdami ir atlikdami įvairias praktines užduotis, daugiau sužinojo apie invazinius augalus Lietuvoje, jų paplitimą. Naudodamiesi nupieštu Lietuvos kontūru, panaudodami popierines gniūžtes, aiškinosi sąvokas „invazija“ ir „aplinkos pasipriešinimas“. Išvynioję gniūžtes, mokiniai rado augalų pavadinimus, pasirinkę po vieną, ieškojo informacijos apie juos. Pristatydami rastą informaciją, išsiaiškino, kokie invaziniai augalai auga Viešvilę supančiuose miškuose (informacija ir nuotraukos mokytojos L. Miliuvienės).

alt alt 

 Aštuntokai mokėsi pasigaminti natūralius dažus margučių marginimui

         Balandžio 16 d. aštuntokai turėjo pamoką ,,Dažai iš gamtos" pagal projektą ,,Tyrinėjanti ir kurianti mokykla". Chemijos mokytoja Irmina Banevičienė aštuntokus supažindino su gamtinių dažų panaudojimu, o taip pat paaiškino, kokį pranašumą turi gamtiniai dažai prieš sintetinius. Mokiniai sužinojo, kad dažuose yra pigmentas, medžiaga, turinti spalvą. Vieną iš tokių medžiagų - chlorofilą, suteikiantį lapams žalią spalvą, aštuntokai jau žinojo. Per šią pamoką jie mokėsi pasigaminti dažų marginti kiaušiniams, nes artėja Velykos. Po teorinės dalies mokinai, susiskirstę į grupes, pradėjo virti dažus iš susmulkinto raudonojo kopūsto, svogūnų lukštų, ciberžolės. Kietai virtus kiaušinius apvyniojo siūlais, apdėjo augalų šakelėmis ir vyniojo į nailoninę kojinę. Ištraukus kiaušinius iš dažų, kad margučiai nusidažė įvairiomis spalvomis. Gražiausiais išrinkti svogūnų lukštuose nusidažę kiaušinai. Šią pamoką stebėjo pavaduotoja Rasa Augustienė ir dailės mokytojas Juozas Budzinauskas (informacija ir nuotraukos pavaduotojos ugdymui R. Augustienės).

alt alt

 Gerosios patirties sklaida vykdant projektą

            2019 metų gegužės 23 dieną mūsų mokykloje vyko gerosios patirties sklaidos metodinis-praktinis seminaras „Mokomės tyrinėdami“. Prasmingą ir įdomų seminarą vedė praktiškai projekto „Tyrinėjanti ir kurianti mokykla“ metu mokymo(-si) netradicinėse erdvėse metodikas kūrusios, taikiusios bei išbandžiusios biologijos vyresnioji mokytoja Vaida Jakaitytė ir chemijos vyresnioji mokytoja Irmina Banevičienė. Seminare dalyvavo 18 pedagogų iš Eržvilko gimnazijos, Smalininkų Lidijos Meškaitytės bei Viešvilės pagrindinių mokyklų. Susipažinimui su seminaro dalyviais lektorės taikė aktyvųjį metodą-žaidimą „Integruok“. Po susipažinimo kolegos išklausė pranešimą „Pamokos planavimas mokant(-is) netradicinėse erdvėse“. Vėliau po trumpos kavos pertraukėlės dalyviai buvo suskirstyti į grupes ir pagal pateiktą pamokos plano šabloną patys bandė kurti netradicinę pamoką. Darbas grupėse skatino dalyvius prisiminti turimas žinias ir įgūdžius, pasidalinti savo gerąja patirtimi, mokant netradicinėse erdvėse, įsitraukti į kūrybinę veiklą, bendradarbiauti tarpusavyje ir integruoti savo mokomąjį dalyką. Per trumpą laiką buvo sukurtos ir pristatytos keturios unikalios integruotos pamokos, skirtos mokyti(s) netradicinėse erdvėse. Po sukurtų pamokų pristatymo seminaro dalyviai užsiėmė praktine-kūrybine veikla „Piešiu be teptuko“, kuri daugeliui paliko neišdildomų įspūdžių. Tikimės, kad seminaro dalyviams įgytos žinios yra naudingos, vertingos ir bus pritaikomos kasdieniniame jų darbe (informacija ir nuotraukos mokytojos V. Jakaitytės).

alt alt

alt alt

 Projekto baigiamasis akordas – stovykla Smalininkuose

        Dviejų metų projekto „Tyrinėjanti ir kurianti mokykla“ aktyvi, patyriminė veikla aštuntos klasės mokiniams baigėsi stovykla Smalininkuose. Jos vadovė – Audronė Balčiūnienė. Birželio 3-7 dienomis kas rytą mokiniai vykdavo į Smalininkus, kur kartu su Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio bei Smalininkų Lidijos Meškaitytės aštuntokais vykdė bendras veiklas, ugdėsi bendravimo, bendradarbiavimo įgūdžius, atliko loginį mąstymą skatinančias užduotis, gilino matematikos bei fizikos žinių taikymą praktikoje, taip pat kalbėjosi apie lyderystę, pasitikėjimą. Vieną iš stovyklos dienų vyko kūrybinis darbas, buvo organizuojami komandiniai žaidimai („Pasimatuok“, „Gniūžtės“, „Tiltas“). Ketvirtąją stovyklos dieną kiekviena grupė gavo užduotį – sugalvoti pavadinimą, sukurti mini spektaklį. Sukurtą darbą padėjo įgarsinti Smalininkų TVM darbuotojas Ramūnas. Stovyklautojų sukurti darbai buvo išradingi, linksmi, todėl mokytojų komisija juos įvertino labai gerai. Stovyklos dalyviai buvo pakviesti dalyvauti projekto ,,Jaunimas gali“ renginyje, kurį padėjo suorganizuoti Lietuvos karo akademija. Šiame renginyje dalyvavo Smalininkų technologijų ir verslo mokykla, miestelio bendruomenės nariai bei svečiai iš JAV, jaunieji kadetai. Tai buvo neeilinė proga mokiniams pabendrauti ir suprasti, jog JAV ir Lietuvos bendravimas egzistuoja ne tik televizijos ekranuose. Renginio dalyviai išbandė savo jėgas sportinėse estafetėse, pagilino anglų kalbos žinias, bendraudami su kadetais. Paskutinę stovyklos dieną buvo organizuojami kūrybiniai žaidimai, atliekamos pateiktos užduotys, vyko darnus darbas komandose. Geros emocijos ir įgytos žinios mokiniams padės gerinti gamtamokslių mokomųjų dalykų rezultatus, skatins norą sužinoti, patirti, atrasti (informaciją ir nuotraukas pateikė projekto koordinatorė mokykloje R. Augustienė).

alt  alt

alt alt

Paskutinį kartą atnaujinta (2021-01-29)

 

          Mūsų mokykla 2017–2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

         Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.      Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

         Projekto metu mokykla bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

        Projektą remia Europos Sąjungos regioninės plėtros fondas.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje: 

http://www.sac.smm.lt/projektai-ir-programos/projektai/vykdomi-projektai/es-projektai/

 

 

GEBĖJIMŲ UGDYMAS NAUDOJANTIS MOKYMO PRIEMONĖMIS, GAUTOMIS PAGAL PROJEKTĄ „MOKYKLŲ APRŪPINIMAS GAMTOS IR TECHNOLOGINIŲ MOKSLŲ PRIEMONĖMIS“

2018-2019 M.M.

1 klasėje:

PASAULIOPAŽINIMAS

TEMA: Einame per parką. Medžiai. Naudotos priemonės: petri lėkštelė, vonelė, lupos.

TEMA. Pirmieji rudens požymiai. Integruota pamoka su daile ir su II klasės mokiniais bei jų mokytoja D. Daunoriene. Naudotos priemonės: Žiūronai, lupos.

TEMA. Daiktų judėjimas. Naudotos priemonės: matavimo juosta, žirklės.

TEMA. Ką gali Elektra? Naudotos priemonės: demonstravimui panaudojau elektros grandinės rinkinį .

TEMA. Medžiagos ir jų savybės. Naudotos priemonės: Vonelė, liniuotė, svarstyklės.

TEMA. Kas šildo, o kas vėsina?. Naudotos priemonės: kaitinimo priemonės, termometras, matavimo indai.

TEMA. Stebime gamtą. Naudotos priemonės: žiūronai, lupos.

TEMA. Keičiasi metų laikai. Naudotos priemonės: termometras.

TEMA. Į žydinčias pievas. Integruota pamoka su penktokais ir Gamtos mokytoja V. Jakaityte. Naudotos priemonės: petri lėkštelės, žiūronai, lupos, vonelės.

MATEMATIKA

TEMA. Kiek ilgesnė, kiek trumpesnė? Naudotos priemonės: matavimo juosta, atstumų matavimo ratukas.

TEMA. Kas matuojama metrais, kilometrais? Naudotos priemonės: matavimo juosta, atstumų matavimo ratukas.

TEMA. Kas matuojama gramais, kilogramais? Naudotos priemonės: svarstyklės.

TEMA. Kas matuojama litrais? Naudotos priemonės: stiklinės, švirkštas, matavimo indas.

TEMA. Kaip apskaičiuoti įvykio trukmę? Naudotos priemonės: chronometras.

TECHNOLOGIJOS

TEMA. Tvirti daiktai. Naudotos priemonės: vonelės, kaitinimo priemonės, mediniai kubeliai.

   Visomis naudotomis priemonėmis mokiniai atliko paprastus tyrimus, mokėsi naudotis paprasčiausiais buitiniais matavimo prietaisais, kurie padėjo pažinti medžiagų savybes, atlikti įvairius matavimus, atpažinti paprastus objektus.

2 klasėje:

1. Integruota pasaulio pažinimo ir dailės pamoka. Tema „Pirmieji rudens požymiai“. Panaudotos priemonės: lupa, žiūronai, gamtos tyrinėjimo rinkinys.

2. Pasaulio pažinimo pamokose:

Tema „Koks bus oras?“ – panaudotas termometras (oro temperatūrai), minimeteo stotelė.

Tema „Kartais imame ir susergame“ – panaudotas termometras (kūno temperatūrai matuoti).

Tema „Plūduriuoja ar skęsta?“ – panaudotos priemonės: vonelė, guminis kamštis, maišymo lazdelė, padėklas.

Tema „Ką gali magnetas?“ – panaudotas magnetų ir metalinių plokštelių rinkinys.

Tema „Kam reikia termometro?“ – panaudoti termometrai: oro, kūno, skaitmeninis (skysčiams ir maistui).

Tema „Matavimo priemonės“ – panaudotos priemonės: matavimo juosta, chronometras, atstumų matavimo ratukas, virtuvinės, spyruoklinės ir buitinės svarstyklės, termometras, matavimo cilindrų rinkinys.

Tema „Mažieji pievų gyventojai“ – panaudotas tinklelis vabzdžiams gaudyti, lupa, žiūronai.

Tema „Šviesa ir šešėlis“ – panaudotas kompasas.

3 klasėje:

1. Tema – „Elektros grandinė. Energija – kas tai? Paprasčiausios elektros grandinės tyrimas“.

Dalykinė kompetencija. Išmoko sudaryti elektros grandinę, pasirinkdami reikiamas jos dalis ir apšviesdami pačių pasigamintą teatro sceną.

Priemonės. Elektros grandinių rinkinys.

2. Tema – „Be vandens nėra gyvybės. Vandens tarša“.

Dalykinė kompetencija. Išmoko pasigaminti paprasčiausią mišinį ir nustatyti, kurios medžiagos tirpsta vandenyje, kurios netirpsta. Išmoko paprasčiausiu filtravimo būdu atskirti netirpias mišinio medžiagas.

Priemonės: Erlenmejerio kolba, piltuvėliai, filtravimo popierius, matavimo indas su rankena, uždaromas indelis (100-150ml), šaukštelis.

Medžiagos: vanduo, smėlis, juodžemis, durpės, žvyras, akmenys.

3. Tema „Visos medžiagos gali kisti. Medžiagas sumaišykime... ir atskirkime. Naujos medžiagos susidarymas kintant medžiagų būsenoms tyrimas“.

Dalykinė kompetencija. Moka paaiškinti, kaip gali būti atskirtos sumaišytos medžiagos. Pateikia pavyzdžių, kurios medžiagos tirpsta ar netirpsta. Išmoko garinant iš tirpalo atskirti kietąsias medžiagas.

Priemonės: žema stiklinė, garinimo lėkštelė, spiritinė lemputė, trikojis, tinklelis, padėklas, degtukai, šaukštas.

Medžiagos: vanduo, smulki valgomoji druska.

4. Tema „Vandens telkinių gyvūnų tyrimas (buožgalvių)“.

Dalykinė kompetencija. Susipažino su vandens ekosistema ir čia gyvenančių gyvūnų prisitaikymu.

Priemonės: lupa, gamtos tyrinėjimo rinkinys, termometras, liniuotė, vienkartinė plastikinė balta lėkštelė, išmanusis telefonas.

5. Tema – „Sliekas–požemio gyventojas. Pažintis su slieku. Bestuburių tyrinėjimas“.

Dalykinė kompetencija. Atliko nesudėtingus sugretinimus, išskyrė gyvų ir negyvų objektų skirtumus ir panašumus. Ugdėsi supratimą, kad gamtoje visi organizmai susiję ir yra naudingi.

Priemonės: lupa, stiklinė Petri lėkštelė, 1,5 l plastikinis butelis, kastuvėlis, juodžemis, smėlis.

6. Tema – „Vandens būsenų kitimas“.

Dalykinė kompetencija. Išmoko skirti skystąją, kietąją, dujinę vandens būsenas.

Priemonės: karščiui atspari (borosilikatinė) stiklinė 600ml, žema stiklinė, elektrinė viryklė, termometras skysčiams, žymeklis, laikrodis, plastikinė vienkartinė stiklinė. Medžiagos: vanduo, ledo kubeliai.

altalt

2019-2020 m.m. 

1. Integruota matematikos pamoka 1 ir 3 klasėje

         Lapkričio 18 dieną vyko integruota matematikos pamoka pirmoje ir trečioje klasėse. Pamokos tema „Ilgio matai. Kaip matuoti liniuote, matavimo juosta ir rulete“. Pamokoje buvo panaudotos priemonės: matavimo juostos ir ruletės. Pamoka vyko klasėje ir darželio teritorijoje. Klasėje mokiniai, dirbdami porose, su matavimo juosta matavo draugo ūgį, švarkelių, rankų ilgį, riešo ir galvos apimtį. Darželio teritorijoje, dirbdami grupėse, su rulete matavo atstumus, smėlio dėžių, sūpynių ir kitų daiktų ilgius. Pamokoje mokiniai išmoko matuoti, užrašyti gautus duomenis, juos apibendrinti, daryti išvadas (informacija mokytojos Danutės Daunorienės, nuotraukos Kristinos Budriuvienės).

alt               alt

alt

                                                     Matematika 1 klasė (2019-12-18) 

Tema "Kuo matuoti ilgį?"

Išsiaiškinome, kokiais matavimo įrankiais galima išmatuoti daikto ilgį. Panaudotos priemonės: matavimo juostelės ir ruletės.

alt alt

 

                           Matematikos pamoka 2 klasei 2019 m. gruodžio 20 d.

Tema – daiktų svėrimas.

Mokiniai turimas žinias pritaikė praktikoje. Su įvairių rūšių svarstyklėmis buvo sveriami daiktai, duomenis mokiniai užrašė sąsiuviniuose. Jie bandė spėti daikto apytikrį ėorį, po to jį pasveria ir palygino su savo spėjimu.

alt alt alt

Tyriminis darbas pasaulio pažinimo pamokose antroje ir trečioje klasėje

sausio 20 d.

Antros klasės pamokos tema „Lietuvos naudingosios iškasenos“

Buvo panaudotos šios priemonės: naudingų iškasenų rinkinys, lupos. Mokiniai pamokoje susipažino su Lietuvoje iškasomis naudingomis iškasenomis: moliu, žvyru, smėliu, kvarciniu smėliu, durpėmis, gintaru, dolomitu, klintimis, kreida. Tyrinėjo žiūrėdami per lupą. Jas lygino, darė išvadas, kur ir kaip naudojamos šios naudingosios iškasenos.

Trečios klasės pamokos tema: „Vandens tarša ir jo valymas“

Panaudotos šios priemonės: Stiklinė 250 ml, filtravimo popierius, kūginiai piltuvėliai, kolbos. Mokiniai pamokoje prisiminė išvyką į valymo įrenginius ir kaip yra valomas vanduo. Tyriminįs darbas vyko tokia eiga: paruošė nešvaraus vandens mišinį. Piltuvėliuose paruošė valymo būdus: žvyro, smėlio ir filtro. Stebėjo, kaip valosi vanduo. Darė išvadą, kuris vandens valymo būdas yra veiksmingiausias.

alt    alt    alt

 

Tyriminis darbas pasaulio pažinimo pamokoje antroje ir trečioje klasėje kovo 5 d.

Trečios klasės pamokos tema „Elektros grandinė“. Buvo panaudotos šios priemonės: elektros grandinės rinkiniai ir baterijos. Mokiniai atliko tyriminį darbą, jungdami elektros grandinę, panaudodami rinkinio prietaisus. Į šį darbą sėkmingai įsijungė ir antros klasės mokiniai. Darė išvadas, kodėl užsidegė elektros lemputė, atsirado garsas, įkaito viela.

alt alt alt 

4 klasė. Tema: Metalo savybės. Rūdijimas

Dalykinė kompetencija. Mokės paaiškinti iš kokių medžiagų padaryti surūdiję daiktai. Atlikę bandymą padarys išvadą, kodėl vienos vinys surūdijo, o kitos ne.

Priemonės: 3 lėkštelės, 3 vatos tamponėliai, 12 metalinių vinių.

Medžiagos: grynas vanduo, sūrus vanduo, lakas, mašininė alyva.

Išvada: Greičiausiai surūdijo vinys padėtos ant vatos pamirkytos sūriame vandenyje. Nesurūdijo tos vinys, kurios buvo įmerktos į mašininę alyvą. (Bandymo nuotrauka pridedama).

 

4 klasė. Tema: Plūduriuoja ar grimzta

Dalykinė kompetencija. Mokės paaiškinti, kodėl daiktai plūduriuoja arba skęsta. Kaip kiekvienu atveju sąveikauja keliamoji ir sunkio jėgos.

Priemonės: dubuo su vandeniu, plastikinis kamuoliukas, plastilino gumulas, 2 vienodo dydžio kiaušiniai.

Medžiagos: grynas vanduo, druska.

Išvados: 1) Kamuoliukas plūduriuoja, nes sunkio jėga yra mažesnė už keliamąją. Plastilino gniutulas nugrimzdo, nes sunkio jėga yra didesnė už keliamąją jėgą.

2) Kiaušinis plūduriuoja sūriame vandenyje. 

alt    alt

Tyriminis darbas pasaulio pažinimo pamokoje antroje ir trečioje klasėje kovo 12 d.

Pamokos tema „Ką gali magnetas?“

Mokiniai atliko tyriminį darbą, naudodami iš aplinkos paimtus daiktus ir susiejo su medžiagų savybėmis. Išsiaiškino, kad magnetai turi du skirtingus polius. Padarė išvadą, kad vienodi poliai vienas kitą stumia, o priešingi – traukia ir kad magnetas gali traukti daiktus iš geležies. Į tyriminį darbą įsitraukė ir trečios klasės mokiniai. Buvo panaudotos šios priemonės: magnetų ir metalinių plokštelių rinkinys, drožlės, 8 plokštelės (monetų tipo), įvairios medžiagos (sąvaržėlės, gumytės, pieštukas, popierius, akmenukai ir kt.).

alt  alt  alt

 

     Pirmokų tiriamieji darbeliai nuotolinio mokymosi metu 

          Labai gaila, kad didelė dalis gamtamokslinių priemonių panaudojimo pamokų, vyksta dabar. Karantino metu vaikai dirba ir naudoja  priemones, turimas namuose. 

2020-04-02 Tema. Medžiagos ir jų savybės. Mokiniai sužinojo, kad dirbant su medžiagomis, keičiasi jų savybės: garuoja, kinta konsistencija, sudėtis, tūris.

Panaudotos priemonės: matavimo indai, stiklinės, vonelės, mediniai kubeliai.

 

2020-04-21 Tema. Kaip įdomu stebėti gamtą. Stebėjo, tyrinėjo, fiksavo ir apibūdino savo patyrimu, gyvų organizmų priklausomybę nuo aplinkos, oro sąlygų, besikeičiančių metų laikų. Tyrinėjo medžio kaladėles, tvirtumą, gaminam rėmelį.

Panaudotos priemonės: lauko termometrai, lupos, foto aparatai, maišymo lazdelės.  

 Stebėdami pavasario požymius ir gerus darbus vaikai darė. Mėta pririnko net 3 maišus šiukšlių.

alt   alt

 alt     alt      alt 

alt    alt   alt

 

2020-04-28 Tema. Keičiasi metų laikai. Savo patyrimu apibūdino vasarą, rudenį, žiemą, pavasarį. Suprato, kad gyvi organizmai priklauso nuo metų laikų kaitos.

Panaudotos priemonės: termometrai oro temperatūrai matuoti, lupos, mikroskopas.

2020-05-12 Tema. Į žydinčias pievas. Pagal pagrindinius požymius atpažino žydinčias pievų gėles, žoles.

Panaudotos priemonės: foto aparatai, gamtos tyrinėjimo rinkinys.

alt alt

alt alt

Ketvirtokų patyriminė gamtos pažinimo veikla

       Gegužės 12–19 d. ketvirtokai vykdė patyriminę pasaulio pažinimo veiklą. Tema: „Kiekvienam – sava aplinka“. Vaikai mokėsi tyrinėti ir apibūdinti gyvų organizmų priklausomybę nuo aplinkos, b esikeičiančių metų laikų, suvokti ir paaiškinti gyvų organizmų prisitaikymo prie aplinkos reikšmę.

       Mokiniai vaizdo pamokoje diskutavo, ko reikia, kad išliktų, išgyventų, išaugintų vaikus, visoms gyvoms būtybėms. Kaip joms tenka išmokti prisitaikyti prie aplinkos sąlygų. Kaip prisitaikę prie aplinkos jiems gerai pažįstami augalai ir gyvūnai.

       Kiekvienas mokinys gavo užduotį ne tik atpažinti įprastus augalus ir gyvūnus, bet ir išsiaiškinti, kokioje aplinkoje jie gyvena. Užduotis turėjo atlikti per savaitę. Aironas tyrinėjo namų tvenkinyje ,gyvenančius buožgalvius ir varles. Majus senelio kieme skaičiavo ežio spyglius. Karolina miškelyje surado sraigių ir stebėjo jų kūno sandarą. Pavėsingoje drėgnoje vietoje Domas iškasė ir nufotografavo slieką. Gabija su tėveliais augina vandens lelijas. Austėjai pavyko nufotografuoti ant kiaulpienės ropinėjančią bitę, o šalia Medeinės namų, prie upelio auga pelkinės purienos. Stebėtus gyvūnus ir augalus mokiniai nufotografavo, naudodamiesi įvairiais informacijos šaltiniais aprašė jiems būdingus požymius, pamokoje pasidalijo savo stebėjimų įspūdžiais.

alt   alt

alt alt alt

1 klasė

2020-05-20 Tema. Kas matuojama metrais. Atlikdami matavimus, suvokė, kada ilgį, atstumą, patogu matuoti metrais.

Panaudotos priemonės: matavimo juostos, ruletės.

2020-05-26 Tema. Kilogramas. Išsiaiškino, kas matuojama kilogramais, nustatė daiktų masę.

Panaudotos priemonės: buitinės svarstyklės.

2020-05-27 Tema. Kas matuojama litrais? Atliko tyrimus su įvairios talpos indais.

Panaudotos priemonės: Stiklinių ir matavimo indų rinkiniai.

2020-06-03 Tema. Paprastų tyrimų atlikimas. Mokėsi naudotis paprastais buitiniais ilgio, laiko, masės ir tūrio matavimo prietaisais.

Panaudotos priemonės. Matavimo indai, metrai, laikrodis, svarstyklės.

alt   alt   alt

 2020–2021 m. m.

Fizikos pamoka 10 kl. „Kondensatorius elektros grandinėje“

          Mokantis temą „Kondensatorius“, labai sunku mokiniams be priemonių nupasakoti, kaip veikia kondensatorius. Mokytojas į pagalbą gali pasitelkti priemones, gautas iš projekto ,,Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“. Su maketavimo plokštėmis ir prie esančiomis papildomomis priemonėmis, galima sumodeliuoti labai daug schemų. Viena iš tokių schemų ir būtų kondensatoriaus veikimas. Mokiniams iš karto atsirado smalsumas tik pradėjus atsirinkinėti priemones, reikalingas pamokai. Vienos komandos be papildomų paaiškinimų sumaketavo duotą schemą, kitoms prireikė mokytojo pagalbos. Klydo jungdami diodus ir šviesos Led lemputes. Tačiau visi galiausiai pasiekė lauktą rezultatą. Prijungtos lemputės prie šaltinio vienodai ryškiai švietė. Atjungus nuo baterijos, pirmoji lemputė iškart užgeso, o antroji – pamažu. Išjungus jungiklį,kondensatorius C1 pradeda išsikrauti – šviesos diodas LED1 užgęsta, nes diodas D1 nepraleidžia priešinga kryptimi tekančios elektros srovės, tačiau šviesos diodas LED2 gęsta pamažu, nes juo teka elektros srovė, iškraudama kondensatorių. Pamokai pasibaigus matėsi, kad tokia praktinė užduotis mokiniams žymiai geriau patinka (fizikos mokytojas Mindaugas Macijauskas).

alt alt

 

Rugsėjo mėnesį 2 klasėje vyko šios matematikos pamokos, kurių metu naudojome gautas priemones:

09-21 Tema: Masė. Panaudotos priemonės: spyruoklinės ir buitinės svarstyklės.

09-22 Tema: Kas matuojama metrais, centimetrais, kilometrais? Panaudotos priemonės: matavimo juostos, ruletės, liniuotės. 

09-23 Tema: Talpa. Panaudotos priemonės: įvairių dydžių matavimo indai. 

09-24 Tema: Laikas. Panaudotos priemonės: skaitmeninis laikrodis.

alt

alt

Fizikos pamoka 8 kl. Vidutinio judėjimo greičio skaičiavimas

       Pradėjus mokytis apie mechaninį judėjimą, aštuntokai susiduria su fizikinių uždavinių sprendimo problemomis. Geriausias būdas išmokti – tai eksperimentavimas. Panaudojus iš projekto gautas priemones (medines lenteles ir metalinius rutuliukus), mokiniai atliko bandymus. Atskiros grupelės ant skirtingų paviršių matavo kamuoliuko vidutinį greitį, kuriuo juda kamuoliukas, nusileidęs nuo nuožulniosios plokštumos. Eksperimentui buvo reikalingi ir telefonai laikui fiksuoti. Žinodami atstumą bei laiką, per kurį kamuoliukas nuriedėjo, mokiniai nesunkiai apskaičiavo ir rutuliuko greitį. Įsitikinome, kad rutuliukas greičiausiai riedėjo ant plytelių koridoriuje. Lėčiausiai – ant žolės. Atlikę eksperimentą, mokiniai praktiškai išmoko, kaip apskaičiuoti kūno greitį.(fizikos vyr. mokytojas Mindaugas Macijauskas).

alt alt

alt alt

8 klasės mokinių chemijos praktikos darbas ,,Filtravimas"

    Praktikos darbas buvo atliekamas 2020 m. spalio 20 d. Šio darbo metu aštuntokai atliko kreidos ir vandens mišinio filtravimą. Naudotos priemonės: cheminė stiklinė, kūginis piltuvas, filtravimo popierius, grūstuvė su grūstuvėliu, kūginė kolba, šaukštelis.

alt  alt  alt

 

Tyriminis darbas pasaulio pažinimo pamokose trečioje ir ketvirtoje klasėje kovo 22 dieną

Trečios klasės pamokos tema – „Šilumos laidininkai“. Buvo panaudotos šios priemonės: elektrinė viryklė, puodas, įvairūs daiktai (šaukštas, raktas, liniuotė, trintukas, pieštukas). Mokiniai, palaikę šiuos daiktus karštame vandenyje, padarė išvadas, kurie yra geri šilumos laidininkai, o kurie – blogi šilumos laidininkai. Išvadas fiksavo stebėjimo lape.

Ketvirtos klasės pamokos tema – „Metalo savybės. Rūdijimas“. Buvo panaudotos šios priemonės: garinimo lėkštelės, filtravimo popierius, metalinės sąvaržėlės, druska, vanduo. Kiekvienas mokinys turės stebėti pasirinktą lėkštelę, kaip vyks (arba nevyks) rūdijimo procesas. 5 dienas mokiniai turės stebėti vykstančius procesus, fiksuoti stebėjimo rezultatus ir daryti išvadas. Pirmoje lėkštelėje – nevirintas, antroje – virintas, trečioje – sūrus vanduo, ketvirtoje – sudrėkintas filtravimo popierius, penkta – palikta tuščia. Padaryti išvadą, kada metalas labiausiai rūdija, o kada mažiausiai (informaciją ir nuotraukas pateikė mokytoja D. Daunorienė).

alt            alt

 

 Pasaulio pažinimo pamoka ketvirtoje klasėje kovo 25 dieną

        Pamokos tema „Tyrinėjame medžiagas“. Buvo panaudotos šios priemonės: stiklinių rinkinys, maišymo lazdelės, vanduo, druska, cukrus, miltai, ryžiai, grikiai, makaronai, medus, aliejus. Mokiniai į stiklines su vandeniu bėrė druską, cukrų, ryžius, miltus, makaronus, dėjo medų. Stebėjo, kas atsitiko su druska, cukrumi, medumi, kaip pasikeitė vandens spalva. Darė išvadą, kad šių medžiagų atskirti negalima, nes ištirpo. Subėrę ryžius, grikius makaronus padarė išvadą, kad šias medžiagas galima atskirti nupylus vandenį, nes jos yra kietos. Į stiklinę su vandeniu įpylė aliejaus ir panardino paukščio plunksną. Darė išvadą, kodėl pasunkėjo plunksna ir kodėl paukščiai žūsta, kai įvyksta ekologinė katastrofa, išsiliejus tepalams (informaciją ir nuotraukas pateikė mokytoja D. Daunorienė).

alt alt

Pasaulio pažinimo pamoka 2 klasėje kovo 25 d.

       Pamokos temos: “Plūduriuoja ar skęsta?” ir “Ką gali magnetas?” Mokiniai atliko bandymus su įvairiomis medžiagomis, jas tyrė ir grupavo pagal jų savybes: skęsta ar plūduriuoja. Paaiškino, kuo skiriasi viena  nuo kitos kasdieninėje aplinkoje esančios medžiagos. ir išsiaiškino, kad magnetas gali traukti daiktus iš geležies. Panaudotos priemonės: magnetų ir metalinių plokštelių rinkinys bei matavimo indai vandeniui (informaciją ir nuotraukas pateikė mokytoja K.Budriuvienė).

alt alt

Antrokų tiriamoji veikla per pasaulio pažinimo ir matematikos pamokas (gegužės mėn.)

alt alt

Projekto priemonių naudojimas gamtos ir žmogaus pamokose „Magnetai ir jų savybės" „Magneto poliai turi pavadinimus" 5 klasėje

            Gegužės 24 dieną 5 klasės mokiniai gamtos ir žmogaus pamokose „Magnetai ir jų savybės“ bei „Magneto poliai turi pavadinimus“ gilino žinias apie magnetus ir jų savybes. Panaudotos iš projekto ,,Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ gautos priemonės: 3 magnetų rinkiniai, 3 plokštelių rinkiniai magnetizmui demonstruoti, geležies drožlės (informaciją ir nuotraukas pateikė mokytoja V. Jakaitytė).

alt alt

 

 

Paskutinį kartą atnaujinta (2021-05-26)

 
Projekto tikslas  – siekti 5–10 klasių mokinių pasiekimų gerinimo
ES parama - „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“
Elektroninis dienynas Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija
Nacionalinė švietimo agentūra dalyvauja įgyvendinant valstybinę ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo politiką, prisideda užtikrinant švietimo kokybę, teikia informacinę, konsultacinę, kvalifikacijos tobulinimo, ugdymo pagalbą, vykdo švietimo stebėseną ir švietimo tyrimus, formuoja ugdymo turinį ir koordinuoja jo įgyvendinimą, organizuoja ir administruoti mokinių pasiekimų patikrinimus, brandos ir kitus egzaminus.
Viešvilės miestelio biblioteka.
Viešvilės miestelio biblioteka.
Saugus elgesys vandenyje
Portalas eMokykla Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras Būk saugus elektroninėje erdvėje Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainė
Tai interaktyvi interneto svetainė, skirta asmenims, norintiems atsisakyti šio žalingo įpročio