Tvarkaraščiai
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Ugdymas
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Administracinė informacija
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Duomenų bazė
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Maitinimas
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Valdymas ir savivalda
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Lankytojai
Atvira informavimo ir orientavimo sistema - AIKOS
Projektas „Mes rūšiuojam prisijunk ir tu
Saugus elgesys vandenyje
Pirmas Apie mokyklą

 

   Vadovaudamasi Jurbarko savivaldybės tarybos 2024 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T2-93 „Dėl sutikimo reorganizuoti Jurbarko r. Viešvilės pagrindinę mokyklą, prijungiant prie Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijos, ir pritarimo reorganizavimo sąlygų aprašui“, Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazija dalyvauja reorganizavime. Po reorganizavimo Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinė mokykla vykdys ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, kitas švietimo programas, o jos Viešvilės skyrius – ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, kitas švietimo programas. Reorganizavimo pabaiga – 2024 m. rugpjūčio 30 d. Pridedama Jurbarko savivaldybės tarybos sprendimas T2-93.

   Viešvilės liaudies mokykla žinoma nuo 1903 metų. Iki tol veikė parapijinė mokykla, kuri buvo įsikūrusi klebonijoje prie evangelikų bažnyčios (pastatai neišlikę).1905 m., pastačius raudonų plytų pastatą, mokykla iš klebonijos persikėlė į jai skirtas patalpas. Šiuo metu raudonajame pastate įsikūrusi mokyklos biblioteka, mokyklos muziejus, technologijų ir dailės bei muzikos kabinetai.

     Mokykloje buvo mokoma vokiečių kalba. 1923 m., Klaipėdos kraštą grąžinus Lietuvai, mokykloje pradėta mokyti ir lietuviškai. Apie 1930 m. pradėjo veikti atskirai įsikūrusi lietuviška pradinė mokykla. Nuo tų metų veikė ir vokiška trimetė vidurinė mokykla, įsikūrusi dabartiniame vaistinės pastate. Vidurinėje mokykloje įvairius dalykus dėstė viena mokytoja  – Gertrūda Domnik. Yra buvusi ir privati mergaičių namų ruošos mokykla.

       Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, vokiečiai išvyko į Vokietiją, lietuviai – į Didžiąją Lietuvą. 1945 m. pavasarį kraštas buvo pradėtas apgyvendinti. Dauguma žmonių atvyko iš Lietuvos. Nuo rugsėjo pirmos dienos pradėjo veikti pradinės mokyklos keturi skyriai. Direktoriumi buvo paskirtas Jonas Greičius. Mokykla vadinosi progimnazija. Iš pradžių mokykloje buvo vos keliolika vaikų. Mokytojai buvo tik trys: Janina Majauskaitė, Juozas Milašauskas, Jonas Greičius. 1949 metais mokykla perorganizuota į septynmetę, o 1954 metais peraugo į vidurinę, kuri taip vadinosi iki 1960 metų. Vėliau ji tapo aštuonmete.
 
Mokyklos direktoriai
 
Frans Enselait – vokiškosios mokyklos vedėjas iki  1941 m.
Juozas Greičius (progimnazijos direktorius) – 1945 m.
Juozas Milašauskas – nuo 1945 m.
Stepas Baravykas – apie 1950 m.
Jonas Sirtautas – apie  1954 m.
Jonas Jusčius – 1960–1964 m.
Milašauskienė –1964–1965 m.
Vytautas Klimašauskas – 1959–1970 m. (su pertraukomis)
Aldona Palavinskienė – 1970–1978 m.
Laimutis Kažerskas – 1978–1983 m.
Artūras Tamašauskas – 1983–1996 m.
Irena Oičenkienė – 1996–2021 m.
Rasa Augustienė – nuo 2021 m.
 
Mokyklos atributika
 
Vėliava
 

alt
 
Mokyklos vėliavą jos įkūrimo 100-čio proga sukūrė buvusi dailės mokytoja Lina Užomeckienė.

Mokyklos himnas
 
Mes esam gimę sakalais pakilti,
Mes esam gimę skriet žvaigždžių taku,
Atnešti žemei šviesą, naują viltį,
Uždegti žiburius taurių širdžių.
Mes mylim mamą, Viešvilę, tėvynę,
Mokyklą, mokytojus ir draugus,
Mūs jaunos rankos, darbui susipynę,
Pavers tikrove pasakų siekius.
Todėl tvirčiau už rankų susiimkim,
Skambėk, daina, ant Nemuno krantų,
Nunešk pasauliui mūsų karštą širdį,
Sušildyk sielas džiugesiu tyru.
Mes esam gimę sakalais pakilti,
Mes esam gimę skriet žvaigždžių taku,
Atnešti žemei šviesą, naują viltį,
Uždegti žiburius taurių širdžių.
 
Žodžius sukūrė buvusi mokyklos lietuvių kalbos mokytoja, bibliotekininkė, kraštotyrininkė Danutė Daugirtienė, o muziką – mokyklos muzikos mokytoja Kristina Martinaitytė-Glinskienė.
 
 
Emblema
 
emblema2010

Emblemą sukūrė mokyklos dailės mokytojas Juozas Budzinauskas (2010 m.)

Paskutinį kartą atnaujinta (2021-12-30)

 
Projekto tikslas  – siekti 5–10 klasių mokinių pasiekimų gerinimo
ES parama - „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“
Elektroninis dienynas Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija
Nacionalinė švietimo agentūra dalyvauja įgyvendinant valstybinę ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo politiką, prisideda užtikrinant švietimo kokybę, teikia informacinę, konsultacinę, kvalifikacijos tobulinimo, ugdymo pagalbą, vykdo švietimo stebėseną ir švietimo tyrimus, formuoja ugdymo turinį ir koordinuoja jo įgyvendinimą, organizuoja ir administruoti mokinių pasiekimų patikrinimus, brandos ir kitus egzaminus.
Viešvilės miestelio biblioteka.
Viešvilės miestelio biblioteka.
Saugus elgesys vandenyje
Portalas eMokykla Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras Būk saugus elektroninėje erdvėje Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainė
Tai interaktyvi interneto svetainė, skirta asmenims, norintiems atsisakyti šio žalingo įpročio