Tvarkaraščiai
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Ugdymas
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Administracinė informacija
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Duomenų bazė
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Maitinimas
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Valdymas ir savivalda
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Lankytojai
Atvira informavimo ir orientavimo sistema - AIKOS
Projektas „Mes rūšiuojam prisijunk ir tu
Saugus elgesys vandenyje
Pirmas

 

   Vadovaudamasi Jurbarko savivaldybės tarybos 2024 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T2-93 „Dėl sutikimo reorganizuoti Jurbarko r. Viešvilės pagrindinę mokyklą, prijungiant prie Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijos, ir pritarimo reorganizavimo sąlygų aprašui“, Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazija dalyvauja reorganizavime. Po reorganizavimo Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinė mokykla vykdys ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, kitas švietimo programas, o jos Viešvilės skyrius – ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, kitas švietimo programas. Reorganizavimo pabaiga – 2024 m. rugpjūčio 30 d. Pridedama Jurbarko savivaldybės tarybos sprendimas T2-93.

         Birželio 12 dieną mokyklos aštuntokai ir devintokai su anglų kalbos mokytoja Aušra Rusinavičiute bei lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Irena Oičenkiene vyko į Raudonės pilį. Pasidžiaugę puikiai tvarkoma pilies aplinka, apžiūrėję pilyje eksponuojamas parodas, pakilome į pilies bokštą, iš kurio atsiveria nuostabus vaizdas į Nemuną, Raudonės miestelį. Po to mokiniams, dirbant 3 grupėse, teko atlikti įvairias užduotis lietuvių ir anglų kalbomis, išsamiau susipažįstant su turtinga pilies istorija. Visose grupelėse „virė darbas“, ieškant pilyje informacijos, tariantis tarpusavyje, tad užduotys buvo atliktos gerai ir labai gerai. Veiklas baigė sudėliodami Raudonės herbą (informaciją ir nuotraukas pateikė mokytoja I. Oičenkienė).

alt alt

alt alt

alt alt

 

       Birželio 11 dieną ketvirtokai atsisveikino su pradine mokykla. Pradinės mokyklos baigimo šventėje dalyvavo mokyklos direktorė Rasa Augustienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Stoškienė, mokyklos socialinė pedagogė Valda Kravčenkienė ir mokinių tėveliai. Šventę pradėjome koncertu, kurį paruošė muzikos mokytoja Aušra Masteikaitė Mičulė. Mokiniai grojo dūdelėmis, kanklėmis, būgnu ir kitais perkusiniais instrumentais. Skambėjo lietuvių liaudies ir kitos populiarios dainos. Dominykas skaitė V. Misevičiaus kūrinius: „Gudruolis“ ir „Apie mandagumą“. Po koncerto mokytoja Danutė Daunorienė mokiniams pravedė paskutinę pamoką. Ji pasidžiaugė mokinių pasiekimais tiek mokantis, tiek ugdantis savo sportinius ar meninius gebėjimus, prisiminė, kas buvo svarbiausia mokantis pradinėje mokykloje. Palinkėjo kuo didžiausios sėkmės penktoje klasėje, toliau ugdantis pasirinktose srityse, siekti gerų mokymosi rezultatų. Savo nupieštomis atvirutėmis mokiniai padėkojo į šventę pakviestiems svečiams, muzikos ir anglų kalbos mokytojoms, tėveliams. Mokytoja įteikė tėveliams laiškus „į ateitį“. Juose sugulė vaikų mintys apie mokyklą, draugus ir jų svajonės. Juos perskaitys po šešerių metų, kada baigs pagrindinę mokyklą. Šventės pabaigoje mokyklos direktorė įteikė Pradinio išsilavinimo pažymėjimus. Už gerą mokymąsi Gundas Skvereckas direktoriaus įsakymu buvo apdovanotas Padėkos raštu. Likę mokiniai gavo Padėkas nuo klasės mokytojos D. Daunorienės. Šventė buvo labai jauki ir šilta. Linkime ketvirtokams gero starto penktoje klasėje ir labai tikimės, kad šią kelionę jie tęs mūsų mokykloje (informaciją ir nuotrauką pateikė mokytoja D. Daunorienė).

alt

 

     Artėjant 2023–2024 mokslo metų pabaigai, tradiciškai mokykloje paminime mokyklos gimtadienį, šiemet jis jau 121-asis. Netradicinio ugdymo diena „Pabūkime drauge“ sukvietė mokinius, jų tėvelius šią dieną praleisti kartu. Iš ryto po direktorės Rasos Augustienės sveikinimo, mokiniai kūrė mokyklos gimtadieniui „tortus“. Kūrybiškumo tikrai netrūko, tad buvo papuošti 6 tortai ir iškabinti prie mokyklos. Po to visi rinkosi mokyklos aikštyne, kur įvairias sportines varžytuves šauniai suorganizavo mokinių tėveliai Marius Brigadierius ir Jonas Kvietkus bei buvęs mokyklos mokinys Artūras Bardašovas. Daug emocijų sklido aplink, tad smagu buvo ne tik dalyviams, bet ir žiūrovams. O koks gi gimtadienis be dainų! Muzikos mokytoja Aušra Masteikaitė Mičulė ir muzikos vadovė Kristina Martinaitytė-Glinskienė paruošė su mokiniais daug skambių dainų, pritariant gitaroms. Visi žiūrovai taip pat buvo įtraukti, nes buvo išdalinti dainų tekstai, tad kai kurias dainas traukė visi susirinkusieji. Šventės pabaigoje visi buvo pavaišinti gardžia koše, kurią išvirė seniūnijos darbuotojos, buvusių mūsų mokyklos mokinių mamos Reda Šašienė ir Vilma Strikienė. O užsigardžiavo visi gimtadienio ledais. Tikrai gera buvo didžiajai daliai mokyklos bendruomenės pabūti kartu, pasidžiaugti vieni kitais (informaciją ir nuotraukas pateikė mokytoja I. Oičenkienė).

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

 

 
Daugiau įrašų...
Projekto tikslas  – siekti 5–10 klasių mokinių pasiekimų gerinimo
ES parama - „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“
Elektroninis dienynas Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija
Nacionalinė švietimo agentūra dalyvauja įgyvendinant valstybinę ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo politiką, prisideda užtikrinant švietimo kokybę, teikia informacinę, konsultacinę, kvalifikacijos tobulinimo, ugdymo pagalbą, vykdo švietimo stebėseną ir švietimo tyrimus, formuoja ugdymo turinį ir koordinuoja jo įgyvendinimą, organizuoja ir administruoti mokinių pasiekimų patikrinimus, brandos ir kitus egzaminus.
Viešvilės miestelio biblioteka.
Viešvilės miestelio biblioteka.
Saugus elgesys vandenyje
Portalas eMokykla Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras Būk saugus elektroninėje erdvėje Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainė
Tai interaktyvi interneto svetainė, skirta asmenims, norintiems atsisakyti šio žalingo įpročio