Pamokų tvarkaraštis
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Duomenų bazė
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Lankytojai
Archyve
Pirmas

         Rugsėjis sukvietė vaikus į mokyklą, primindamas, kad reikia ne tik mokytis, bet laisvalaikiu nepamiršti ir knygelę į rankas paimti. Tuo tikslu vyko popietė „Seku seku pasaką“. Pasakas prakalbinti ir apie jas daugiau sužinoti mums padėjo pasakų saugotoja ir žinovė bibliotekininkė Elena Vizbarienė. Vaikai buvo ne tik klausytojai, bet ir aktyvūs dalyviai. Kiekvienai klasei atstovavo geriausi pasakoriai. Pirmokė Akvilė sekė K. Borutos pasaką „Garnys ir varlė“. Antrokė Milda buvo išmokusi E. Mieželaičio „Zuikį Puikį“, o Lukas skaitė apie Gervę ir Gužutį. Trečiokai Goda ir Manfredas suvaidino apie pupą. Ketvirtokas Ugnius pasekė lietuvių pasakos „Lekiantis laivas“ ištrauką, o Neda - mums visiems labai gerai žinomą „Eglę žalčių karalienę“. Vaikams reikėjo pasakyti, apie kokius medžius pasakoje kalbama. Atspėti nebuvo sunku, nes ir tų medžių šakeles galėjo pamatyti. Vaikai popietėje inscenizavo, minė mįsles, kūrė trumpus posmus apie kiškį skeltalūpį, apie lekiantį laivą ir kitus personažus. Pabaigoje buvo užminta labai graži mįslė „Ežio namelyje veršio akelės“ Mįslės atsakymas – kaštonas ir visi dovanų gavo po kaštoną, o aktyviausius bibliotekininkė apdovanojo knygelėmis, taip paskatindama vaikus dažniau lankytis bibliotekoje. Dėkojame bibliotekininkei Elenai Vizbarienei už vaizdingą žodį, šiltas emocijas ir suteiktas žinias apie pasaką (informacija mokytojos D.Daunorienės, nuotraukos pavaduotojos ugdymui R.Augustienės).

alt alt

 

         Rugsėjo 26–ąją 5-10 klasių mokiniai dalyvavo integruoto ugdymo dienos veiklose. Šio pirmadienio veikla skirta Europos kalbų dienai paminėti. Mokiniai pagal sudarytą tvarkaraštį aktyviai dalyvavo integruotose anglų kalbos ir istorijos, matematikos ir rusų kalbos, lietuvių kalbos ir chemijos, tikybos ir žmogaus saugos, šokio pamokose. Mokiniai, susiskirstę į grupes, rinko informaciją, skaičiavo, piešė, šoko. Šios veiklos tikslas – kūrybiškai pristatyti savo grupės darbą. Integruotos ugdymo dienos metu mokiniai ne tik sužinojo daug įdomių faktų apie įvairiai pasirinktas Europos šalis, bet lavino savo kūrybiškumo, socialinę, bendradarbiavimo kompetencijas. Veiklos pabaiga buvo labai nuotaikinga, nes penktokai sušoko graikų liaudies šokį „Sirtakį“, į kurį įsijungė ir daugiau mokinių (informacija ir nuotraukos mokytojos Aušros Rusinavičiutės).

alt alt

alt alt

 

            Rugsėjo 22 dieną, ketvirtadienį, po pamokų mokyklos kieme išsirikiavo jaunieji miško bičiuliai „Giliukai“ ir „Atžalynas“, skautai, jaunimo grupė „Taškas“, mažieji kraštotyrininkai bei rankdarbių būrelio atstovai. Kartu su vadovais nemažas būrys žygeivių, nešini vėliavomis, jau antri metai žygiuoja prie vadinamo Švedkalnio ir ten pamini baltų vienybės dieną. Eisenos dalyviai linksmai dainavo dainas ir traukė viešviliečių dėmesį. Prie Švedkalnio visus pasitiko laužo dūmo kvapas ir smagi muzika. Čia visų jau laukė seniūnijos ūkvedys Jonas Birgiolas, kuris pasirūpino arbata, o kultūros centro atstovas Saulius Šmuilaitis buvo atsakingas už renginio įgarsinimą. Istorijos mokytoja Eglė Gečaitė papasakojo visiems apie pačius baltus ir baltų vienybės dieną. Pavaduotoja Rasa Augustienė atskleidė paslaptį, kad kažkur yra paslėpti trys vertingi lobiai, o Saulius Šmuilaitis pateikė keletą orientyrų, kur jie galėtų būti. Komandos labai įnirtingai lakstė po apylinkes ir ieškojo lobių. Kai visi trys lobiai buvo rasti, susirinkusieji mėgavosi gardžia žolelių arbata bei atsineštomis vaišėmis. Jaunimo grupės „Taškas“ atstovai, pastebėję, kad mažųjų komanda liūdi, nes jiems nepavyko rasti lobio, padovanojo savo radinį mažiesiems. Šaunuoliai! Iškylą gamtoje apvainikavo istorijos mokytojos užduotis sukurti po trumpą eilėraštį, panaudojant duotus žodžius. Puiki nuotaika ir nuostabus oras visiems surinkusiems suteikė daug teigiamų emocijų (informacija pavaduotojos R.Augustienės, nuotraukos S.Šmuilaičio ir S.Šašienės).

 

alt  alt 

alt alt

alt alt

 

        Rugsėjo 17 d. gražiausiame Lietuvos pažintiniame take, Kadagių slėnyje (Kauno rajonas), Samylų kultūros centras surengė šventę „Skambantis Kadagių slėnis“. Jos tikslas – retos kadagių buveinės išsaugojimas, supažindinant ir primenant apie kadagio svarbą žmogui, aplinkai, unikalias jo maistines ir vaistines savybes. Organizuojant renginį „Skambantis Kadagių slėnis“ ir siekiant populiarinti kadagį buvo kviečiamos visos Lietuvos mokyklos ir darželiai siųsti delniukus, kurie renginio metu apjuos Kadagių slėnį savo šiluma. Mūsų mokyklos jaunųjų miško bičiulių būrelio „Atžalynas“ nariai noriai priėmė kvietimą ir su džiaugsmu vedžiojo savo delnus popieriaus lape. Iš viso pagaminome, įlaminavome ir į Samylų kultūros centrą išsiuntėme 25 delnus. Nors į šventę mums nuvykti pasigrožėti savo besipuikuojančiais Kadagių slėnio take delnais nepavyko, tačiau džiaugiamės prisidėję apjuosiant slėnį savo delnų šiluma ir taip atidavę pagarbą šiam tituluotam gamtos kampeliui (informaciją pateikė mokytoja V.Jakaitytė).

alt alt

 

      Pamokų praleidinėjimas ir vėlavimas į pamokas - vieni iš trukdžių, siekiant asmeninės mokinio pažangos. Šiais mokslo metais Švietimo ir mokslo ministerija ypač akcentuoja šį klausimą, o ir mokykla nuolat siekia mažinti praleidinėjamų pamokų skaičių, ypač be pateisinamos priežasties. Jau praėjusiais mokslo metais klasių vadovai, mokyklos vaiko gerovės komisija ne kartą analizavo praleidinėjimų priežastis, kalbėjosi su mokiniais, jų tėvais, globėjais, tačiau norimų rezultatų nepasiekėme. Dalis mokinių, ypač vyresnėse klasėse, tiesiog neateina į pamokas, neklauso tėvų, globėjų, ignoruoja jų reikalavimus.

       Šiais mokslo metais mokykloje numatyta kiekvieno mėnesio pabaigoje analizuoti lankomumo rezultatus, kartu su mokiniu, praleidinėjančiu pamokas ir jo tėvais, globėjais bus aptariamos priežastys, numatomos priemonės lankomumui gerinti. Primename, kad mokinys, praleidęs pamokas, turi pateikti klasės vadovui pateisinantį tėvų, globėjų raštą ar gydytojo pažymą.

           Aktuali problema - dalies mokinių vėlavimas į pamokas. Tai trukdo mokytojo ir kitų klasės mokinių veiklą pamokoje, blaško mokinių dėmesį. Todėl apie vėlavimus tėvus, globėjus informuojame TAMO dienyne.

 
Daugiau įrašų...