Tvarkaraščiai
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Administracinė informacija
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Duomenų bazė
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Lankytojai
Pirmas

        Birželio 2 d. švietimo ir mokslo ministrė patvirtino Bendruosius ugdymo planus, kuriais vadovaujantis yra rengiamas mokyklos ugdymo planas. Jame reglamentuojamos svarbiausios ugdomosios veiklos nuostatos: ugdymo proceso organizavimas (ugdymo dienų skaičius, laikotarpiai, atostogų laikas mokiniams), susitarimai dėl ugdymo programų įgyvendinimo (mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas, socialinė-pilietinė veikla, dalykų mokymuisi skiriamos valandos, neformalusis vaikų švietimas), pažintinių, kultūrinių, socialinių ir pilietinių veiklų plėtojimas, mokinių mokymosi krūviai ir kt. Birželio 13 d. mokykloje renkasi direktoriaus įsakymu sudaryta mokyklos ugdymo plano rengimo grupė, kuri aptars svarbiausius mokyklos ugdymo plano rengimo aspektus, pateiks siūlymus dėl ugdymo proceso organizavimo mūsų mokykloje.

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „mokyklos ugdymo planas“

 

ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ ĮGYTI PIRMĄJĄ KVALIFIKACIJĄ, PRIĖMIMAS PRASIDĖJO NUO 2017 M. BIRŽELIO 1 D.

Visa informacija čia.

 

            Šiais mokslo metais pamokinė veikla visiems 6-10 klasių mokiniams baigėsi birželio 2 dieną. Atsisveikindami prieš vasaros atostogas šių klasių mokiniai įsivertino klasės ir įvertino bendrą mokyklos veiklą, aptarė, kas šiemet sekėsi geriausiai, kokia veikla labiausiai pavyko, teikė siūlymus dėl kitų mokslo metų ir kokius gerus darbus žada nuveikti kitais mokslo metais, kad mokykla dar labiau gražėtų, kad joje būtų gera mokytis, dirbti, bendrauti ir bendradarbiauti kiekvienam mokyklos bendruomenės nariui. Kiekviena klasė pateikė tikrai gerų pasiūlymų, pasidžiaugė tuo, kas labiausiai pavyko, ką norėtų tęsti, o ką - keisti. Bendro susibūrimo metu buvo įteikti Padėkos raštai mokiniams, kurie mokslo metus baigė mokydamiesi gerai ir labai gerai, išsiskyrė aktyvia sportine, gamtosaugine, menine ir kitokia veikla. Buvo padėkota mokytojams, padėjusiems mokiniams pasirengti konkursams, varžyboms, olimpiadoms, suburiantiems mokinius aktyviai mokinių organizacijų veiklai. Taip pat buvo įteikti Pažymėjimai aštuntokams, perkeltiems į devintą klasę ir baigusiems pagrindinio ugdymo I dalį. Mokslo metus baigėme nuleisdami valstybinę vėliavą. Ją nuleisti buvo patikėta labai gerai besimokančiai ir aktyviai popamokinėje veikloje aštuntokei Urtei Strikaitei ir respublikinio meninio skaitymo konkurso prizininkui Gražvydui Stanevičiui (informacija ir nuotraukos direktorės I.Oičenkienės).

Turiningų, žaismingų, sėkmingų vasaros atostogų visiems mūsų mokiniams!

alt alt

alt  alt

 

         Priešmokyklinio ugdymo programą šiais mokslo metais baigė 9 priešmokyklinukai. Jie kartu su priešmokyklinio ugdymo pedagoge Birute Kuklieriene parengė atsisveikinimo programėlę, kurią parodė susirinkusiems tėveliams, darželio darbuotojams, grupės "Saulės zuikučiai" vaikams. Būsimiesiems pirmokėliams prisistatė būsima jų mokytoja Danutė Daunorienė, tėveliai pasveikino vaikus, įteikdami balionus ir tortą. Susirinkusieji vaikams linkėjo smagių atostogų, kad visi pailsėję, sveiki sugrįžtų į darželį jau kaip pirmokai (informacija ir nuotraukos direktorės I.Oičenkienės).

alt alt

alt alt

 

          Gegužės 30 d. nuskambėjo paskutinis skambutis mūsų mokyklos dešimtokams, o mokslo metus baigė pradinukai ir penktokai. Tradiciškai dešimtokus ir jų auklėtoją Valdą Kravčenkienę į salėje jiems skirtas vietas palydėjo primokai, kurie pasveikino dešimtokus savo pamokančiu spektakliu apie berniuką, nenorintį eiti į mokyklą. Renginio vedėjos, pavaduotoja Rasa ir penktokė Viltė, pranešė, kad šventės metu bus vykdomas užsakymas paruošti dešimtokų siuntą į ateitį bei tikrinami siuntiniai ir laiškai, gauti šventiniu paštu. Renginio metu visus susirinkusius sveikino mokyklos choras (vadovė Kristina Martinaitytė-Glinskienė), „Vėjuko“ šokėjai (vadovė Rasa Augustienė), jaunimo grupės „Taškas“ nariai parodė nuotaikingą vaidinimą (vadovė Valda Kravčenkienė), o ir patys dešimtokai dainavo bei sušoko savo Paskutiniojo skambučio valsą. Sveikinimo žodžius ir linkėjimus pasakė svečiai: Viešvilės seniūnas Valentinas Kucinas, klebonas Kęstutis Pajaujis ir Skalvijos vaikų globos namų direktorius Nerijus Jerilinas. Taip pat buvo įteikti Padėkų raštai aktyviausiems dešimtokams, labai gerai ir gerai besimokantiems pradinukams ir penktokams. Renginio pabaigoje dešimtokai paleido į dangų balionus su palinkėjimais sau ateityje (informacija pavaduotojos ugdymui R.Augustienės, nuotraukos direktorės I.Oičenkienės).

alt alt

alt alt

alt alt

 

 
Daugiau įrašų...