Duomenų bazė
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Lankytojai
Archyve
Pirmas

       Mokytojų taryba į rugpjūtinį posėdį renkasi rugpjūčio 30 d.,

10 val., informaciniame centre.


 Jame aptarsime, kaip sekėsi įgyvendinti mokyklos ugdymo plano nuostatas, veiklos programą, ką turime atlikti šiais mokslo metais, kokios sėkmės ir ko nepavyko pasiekti, kam skirti daugiausia dėmesio šiais mokslo metais, kad galėtume džiaugtis pasiektais rezultatais.

 

             Bėga paskutinės rugpjūčio dienos ir netrukus prasidės naujieji, 2016-2017 m.m. Mūsų mokykla laukia savo vaikų truputį atsinaujinusi - pakeistos senosios I aukšto koridoriaus grindys, sudėtos naujos šiame aukšte esančių kabinetų durys, darželyje suremontuota virtuvė. Deja, gautos remontui lėšos labai ribotos, todėl džiaugiamės ir tuo, ką pavyko padaryti. Ačiū mokyklos aptarnaujančio personalo žmonėms, kurie nuoširdžiai dirbo, kad remonto darbai būtų atlikti kokybiškai ir laiku.

            Truputį atsinaujina ir pedagogų kolektyvas: nuo rugsėjo 1-osios mokykloje pradeda dirbti nauja fizikos ir informacinių technologijų mokytoja Laima Gumbytė, fizikos ir taikomosios kompiuterijos specialistė, o ikimokyklinės grupės vaduojančia auklėtoja - Sigita Gerulaitienė, pradėjusi perkvalifikavimo studijas Šiaulių universitete.

           

 

       Į mokyklą atsiųstos užsakytos mokyklinės aprangos, už kurias jau sumokėta. Kas buvote užsisakę, bet dar nepaiėmėte, prašom atvykti į mokyklą darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. Kreiptis į mokyklos sekretorę.

 

             Mokiniams, kurie turi nepatenkinamų metinių įvertinimų, suteikiama galimybė padirbėti individualiai papildomai. Papildomų darbų laikas - birželio 3-16 d. Mokykloje iškabintas grafikas, kuriomis dienomis pas kurį mokytoją gali ateiti mokiniai konsultuotis, atlikti papildomus darbus. Mokytojų tarybos posėdis, kuriame bus sprendžiama dėl kėlimo į aukštesnę klasę po papildomų darbų, vyks birželio 17 d. Bus atsižvelgiama į mokinio parodytas pastangas, darbų atlikimo rezultatus. Primename, kad 10 klasės mokinys, turintis bent 1 dalyko nepatenkinamą pažymį, paliekamas kartoti kursą. Galimybės suteiktos, belieka patiems mokiniams jas išnaudoti ir pagerinti mokymosi rezultatus (informacija direktorės I.Oičenkienės).

 

          Birželio 3 d. mokykloje baigta 2015-2016 m.m. ugdomoji veikla. Tą dieną 6-10 klasių mokiniai kartu su klasių vadovais įsivertino savo klasės ir įvertino mokyklos veiklą, parengdami pristatymus. Kiekviena klasė pasižadėjo atlikti po gerą darbą, naudingą visai mokyklai, kitais mokslo metais. Po parengtų įsivertinimo pristatymų, Padėkos raštais buvo apdovanoti labai gerai ir gerai besimokę mokiniai, pasidžiaugta pasiektais mokinių ir juos rengusių mokytojų puikiaia rezultatais rajoniniuose ir respublikiniuose renginiuose. Taip pat buvo įteikti Pažymėjimai aštuntokams, perkeltiems į devintą klasę ir baigusiems Pagrindinio ugdymo programos I dalį, bei Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimai dešimtokams, sėkmingai baigusiems pagrindinio ugdymo programą. Pabaigoje aktyviausiems 10 klasės mokiniams Ramintai Sakalauskaitei ir Mantui Leveckiui teko garbė nuleisti valstybinę vėliavą prie mokyklos, tuo simboliškai paskelbiant šių mokslo metų ugdomosios veiklos pabaigą (informacija direktorės I.Oičenkienės, nuotraukos 9 kl.mokinio E.Kromelio).

alt alt

alt alt

alt alt

 
Daugiau įrašų...